การยืดกล้ามเนื้อมีประโยชน์มากกว่าที่คุณรู้ การยืดกล้ามเนื้อนั้นสามารถใช้ในการเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จัดแนวและสรีระของร่างกาย รวมถึงลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามเทคนิคในการยืดกล้ามเนื้อบางอย่างนั้น ผู้ให้การรักษาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญจึงจะสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นในวันนี้เจ้าหน้าที่คลินิกจึงได้ฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญในการยืดกล้ามเนื้อเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาและให้บริการที่ดีที่สุดแก่คนไข้ ขอบคุณครับ
Pain Away LINE Account
Book Appointment