จุดมุ่งหมายของเพนอะเวย์คลินิกของเราคือการให้การรักษาที่ดีที่สุดแก่คนไข้ วันนี้เจ้าหน้าที่คลินิกของเราจึงได้ฝึกการนวดกล้ามเนื้อชั้นลึกในส่วนของกล้ามเนื้อ Multifidus, Iliocostalis, และ Longissimus Dorsi ที่ส่วนใหญ่มักจะพบในคนไข้ที่มีปัญหาปวดหลังหรือกลุ่มออฟฟิศซินโดรม ซึ่งคนไข้เหล่านี้มักประสบปัญหาในการยืดกล้ามเนื้อชั้นลึกเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงพยายามเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดเพื่อให้รักษาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางคลินิกหวังว่าคนไข้ของเราจะได้ใช้อย่างมีความสุขและปราศจากการเจ็บป่วย ขอบคุณครับ
Pain Away LINE Account
Book Appointment