เครื่องมือรักษาทางกายภาพที่อยู่ในรูปของคลื่นเสียงพลังงานสูง ส่งผ่าน probe ไปยังบริเวณกล้ามเนื้อหรือจุดที่มีอาการบาดเจ็บได้โดยตรง
มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง โดยคลื่นกระแทกนี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและสลายผังผืดบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บ
รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและลดปวดได้ด้วยเช่นกัน

ข้อบ่งชี้การรักษา

  • รองช้ำ (plantar fasciitis)
  • Office syndrome
  • ปวดหลัง (back pain)
  • ปวดไหล่หรือไหล่ติด (shoulder pain or frozen shoulder)
  • เอ็นกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกอักเสบ (tennis’s elbow or golfer’s elbow)
  • หน้าแข้งบาดเจ็บ (shin pain)
  • เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles tendinitis)
  • เจ็บข้อสะโพก (hip pain)
Pain Away LINE Account
Book Appointment