ปัญหาสุขภาพ อาการปวดต่างๆ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โภชนาการที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวันนั่นเอง

พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง

นั่งไขว่ห้าง

เป็นการลงน้ำหนักตัวลงที่สะโพกข้างใดข้างหนึ่งทำให้กระดูกคดและโค้งงอ โดยเฉพาะ กระดูกสันหลังและบริเวณอุ้งเชิงกราน

นั่งหลังงอหรือหลังค่อม

โดยเฉพาะในกรณีที่นั่งในท่าเดิมติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์

นั่งบนเก้าอี้โดยไม่พิงพนักหรือนั่งไม่เต็มก้น

การนั่งแบบนี้ทำให้ฐานในการรับน้ำหนักตัวน้อย ส่งผลให้กล้ามเนื้อที่หลังทำงานหนักกว่าปกติ และเกิดเป็นผลเสียต่อกระดูกสันหลัง

นั่งกอดอก

จะทำให้กระดูกหลังช่วงบนสะบักและหัวไหล่ถูกยืดออก ผลก็คือหลังช่วงบนจะงองุ้มและกระดูก ช่วงคอยื่นไปข้างหน้า อาจนำไปสู่อาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือไมเกรนได้

ยืนหลังค่อมหรือแอ่นตัวไปข้างหน้า

จะทำให้ปวดหลังและเกิดความผิดปกติของแนวกระดูกช่วงล่าง

ยืนโดยลงน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง

ส่งผลเสียต่อขาข้างที่ได้รับการทิ้งน้ำหนัก และอาจเป็นตะคริวได้

ใส่รองเท้าส้นสูงเกิน 1 นิ้วครึ่ง

ทำให้เกิดอาการปวดหลังที่เกิดจากความผิดปกติของแนวกระดูกสันหลังได้

สะพายกระเป๋าหนักหรือสะพายเพียงข้างเดียว

กล้ามเนื้อที่ต้องรับภาระความหนักจะต้องเกร็งตัว ทำให้มีพฤติกรรมเกร็งหัวไหล่ไปด้านหน้าเพื่อประคองน้ำหนัก

นอนดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือ

มักเป็นท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน ทำให้ต้องงอลำคออันอาจเป็นผลให้กระดูกคอสึก และเกิดอาการปวดหลัง เพราะกระดูกหลังแอ่น

Pain Away LINE Account
Book Appointment