ดังที่ทราบ จุดประสงค์หลักของการเล่นโยคะคือเป็นการฝึกพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง เพื่อให้ร่างกายและจิตใจรู้ตื่นอยู่เสมอ Divine yogaไม่เพียงเน้นการฝึกทางร่างกาย แต่ยังมีการฝึกทางจิตใจที่สำคัญอีกด้วย เช่น การฝึกนั่งสมาธิ และคลาสดีท็อกซ์ขับพิษ

ช่วงวันที่22-23 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น Pain away clinic ได้มีโอกาสที่ดีในการเข้าไปตรวจเช็คโพสต์เจอร์ให้ลูกค้าของ Divine yoga ฟรี การตรวจโพสต์เจอร์เป็นเหมือนเครื่องวัดความสมดุลของโครงสร้างร่างกาย ซึ่งโดยมากแล้วลูกค้าได้ระดับ D (ซึ่งคะแนนจะถูกแบบออกเป็น 4 ระดับ, โดยระดับ A คือดีที่สุด และระดับ D คือแย่ที่สุด) ปัญหาที่พบบ่อยคือ พบกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง ซึ่งจะเป็นผลให้กล้ามเนื้อมัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกิดการตึงตามไปด้วย และพบกล้ามเนื้อที่ตึง ซึ่งเป็นผลทำให้จำกัดการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ

หลังจากเจ้าหน้าที่ของPain away clinic ได้อธิบายผลตรวจโพสต์เจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังมีการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการยืดเส้นที่เหมาะสำหรับแต่ละคนเพิ่มเติมอีกด้วย การมีโพสต์เจอร์ที่ไม่สมดุลเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างแน่นอน ดังนั้นแล้วการเช็คโพสต์เจอร์จึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pain away clinic

Pain Away LINE Account
Book Appointment