เมื่อวันที่ 26 พฤกษภาคม 2591 ที่ผ่านมา Pain Away Clinic ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด Crossover Gym โดยเข้าไปให้บริการในการตรวจ Posture Report และให้คำปรึกษากับผู้ที่เข้าร่วมงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ที่น่าตกใจคือจากการตรวจ Posture Report เราได้พบว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำหรือไม่ได้ออกกำลังกายมักพบปัญหาสรีระที่คล้ายเคียงกันจากการห่อไหล่ และมีอาการปวดคล้ายกับกลุ่มออฟฟิศซินโดรมหรือสูญเสียพิสัยของคอ หัวไหล่ และช่วงลำตัว โดยจากการสอบถามกิจกรรมที่ทำบ่อยๆพบว่ามาจากการใช้คอมพิวเตอร์ เล่นโทรศัพท์หรือ ขับรถเป็นเวลานานๆ รวมถึงการทิ้งน้ำหนักของร่างกายไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป ซึ่งคาดว่าเกิดจากลักษณะการทำงานในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของ Pain Away Clinic จึงได้ให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับอาการปวด แนวทางการรักษา การปฏิบัติตน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วมกรรม Pain Away Clinic หวังว่าทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการทำงานให้มากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาจากสรีระที่จะตามมาในอนาคต
Pain Away LINE Account
Book Appointment