Pain Away กับ Divine Yoga ที่ Thonglor 13

Pain Away กับ Divine Yoga ที่ Thonglor 13

ดังที่ทราบ จุดประสงค์หลักของการเล่นโยคะคือเป็นการฝึกพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง เพื่อให้ร่างกายและจิตใจรู้ตื่นอยู่เสมอ Divine yogaไม่เพียงเน้นการฝึกทางร่างกาย แต่ยังมีการฝึกทางจิตใจที่สำคัญอีกด้วย เช่น การฝึกนั่งสมาธิ และคลาสดีท็อกซ์ขับพิษช่วงวันที่22-23...
Pain Away LINE Account
Book Appointment