โรคกระดูกสันหลังเสื่อม สาเหตุหนึ่งของอาการปวดหลัง

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม เกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของกระดูกสันหลังเนื่องจากการมีอายุมากขึ้น โดยกระดูกสันหลังที่ผ่านการใช้งานมานาน จะส่งผลให้ กระดูก หมอนรองกระดูก กล้ามเนื้อหลัง เสื่อมสภาพ และอาจเกิดจากการเล่นกีฬา อุบัติเหตุ ภาวะกระดูกคดงอผิดรูปแต่กำเนิด...
Pain Away LINE Account
Book Appointment