แผ่นรองเท้า ลดปวดเท้าย่างไร?

แผ่นรองเท้า ลดปวดเท้าย่างไร?

ฝ่าเท้าเป็นส่วนที่สำคัญในการรับน้ำหนักตัวของลำตัว ดังนั้นหากมีการบาดเจ็บจึงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมค่อนข้างมาก และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลงน้ำหนักและการกระจายน้ำหนักในฝ่าเท้าได้ไม่เหมาะสม จึงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย นอกจากนี้หากรูปเท้ามีความผิดปกติ...
Pain Away LINE Account
Book Appointment