อาการปวดศรีษะจากความผิดปกติของคอ (Cervicogenic headache)

อาการปวดศรีษะจากความผิดปกติของคอ (Cervicogenic headache)

ในปัจจุบัน มีการใช้งานมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตมากขึ้น เปรียบเสมือนอวัยวะอีกส่วนในร่างกายเรา แต่ทว่าการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้น ร่วมกับการที่อยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม จนส่งผลทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ การปวดศีรษะเรื้อรังในบางคน อาจเกิดจากความผิดปกติของคอ...
Pain Away LINE Account
Book Appointment