ไหล่ติด ปวดไหล่ ทำอย่างไรดี?

ไหล่ติด ปวดไหล่ ทำอย่างไรดี?

​อาการไหล่ติดนั้น คืออาการปวดเจ็บดื้อๆ บริเวณข้อไหล่ โดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหว และ มีอาการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเจ็บปวดคือเป็นระยะที่อาการปวดบริเวณข้อไหล่ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจมีอาการแม้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหว...
Pain Away LINE Account
Book Appointment