Posture Assessment

ปัญหาสุขภาพ อาการปวดต่างๆ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โภชนาการที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวันนั่นเอง พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง นั่งไขว่ห้าง...

การรักษาด้วยเครื่องสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก

วันนี้คลินิกของเรามีวิธีการรักษาแบบใหม่คือ การรักษาด้วยเครื่องสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการใช้เครื่องสั่นสะเทือนส่งคลื่นลงไปที่กล้ามเนื้อชั้นลึกของร่างกาย ซึ่งส่งผลกล้ามเนื้อที่อยู่ในชั้นลึกเกิดการหดตัวและคลายตัวอย่างต่อเนื่อง...

อาการชากับการรักษาทางกายปรับสรีระ

อาการชา (numbness) เป็นอาการที่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้มีการรับความรู้สึกต่างๆลดลงโดยเฉพาะอาการเจ็บและการสัมผัส อาการชานั้นมาจากการที่เส้นประสาท สมอง หรือไขสันหลังเกิดการบาดเจ็บ ซึ่งส่วนมากพบได้ในภาวะดังต่อไปนี้ ภาวะที่เส้นประสาทถูกกดทับเป็นเวลานาน...

การรักษาอาการปวดหัวแบบแพทย์แผนจีน

อาการปวดหัวจัดเป็นหนึ่งในโรคที่องค์กรอนามัยโรค (WHO) รับรองว่าสามารถใช้การฝังเข็มรักษาอาการได้ผลดีและพิสูจน์จากงานวิจัยแบบควบคุมแล้ว การรักษาอาการปวดหัวด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีหลากหลายวิธี เช่น ยาจีน ฝังเข็ม เป็นต้น แต่วิธีที่นิยมส่วนใหญ่คือการฝังเข็ม...

วิเคราะห์อาการปวดหัวแบบแพทย์แผนจีน (รักษาอาการปวดหัวที่กรุงเทพฯและสุขุมวิท)

อาการปวดหัวมักเกิดขึ้นได้บ่อยๆกับทุกเพศและทุกวัย หลายครั้งมักจะหาสาเหตุไม่พบ บางครั้งอาจทำสิ่งที่ส่งผลให้ปวดหัวมากกว่าเดิมเสียอีก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปวดหัวแบบนี้มีสาเหตุมาจากอะไร ? ในทางการแพทย์แผนจีน อาการปวดหัวมีทั้งประเภทโรคแบบแกร่งและพร่อง...

ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ (De Quervain's Tenosynovitis)

เป็นการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อที่บริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ ซึ่งโดยปกติแล้วเส้นเอ็นที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือจะมีปลอกหุ้มเอ็นคลุมไว้ ทำให้เอ็นสามารถเคลื่อนที่ได้โดยอย่างง่ายดาย แต่เมื่อใดก็ตามที่ปลอกหุ้มเอ็นเกิดการอักเสบหรือบวมขึ้น...
Pain Away LINE Account
Book Appointment