เทรนนิ่ง กราวน์ พระราม 4 (Training Ground)

เมื่อวันที่ 5 พฤกษภาคม ที่ผ่านมา Pain Away Clinic ได้ร่วมมือกับ Training Ground ในการตรวจ posture report และให้คำปรึกษากับนักกีฬาของ Training Ground ซึ่งการตรวจ posture report นั้นเป็นการประเมินและวิเคราะห์สรีระร่างกาย ทั้งในเรื่องของกโครงสร้าง และกล้ามเนื้อ...

ตะคริว (Muscle Cramps)

อาการตะคริว เป็นอาการกล้ามเนื้อหดตัวอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นอย่างมาก พบได้บ่อยในกล้ามเนื้อขา ส่วนใหญ่จะเกิดในขณะหรือหลังการออกกำลังกาย บางคนอาจเกิดขณะนอน ตะคริวเป็นการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งทำให้เกิดอาการปวด...

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

หลาย ๆ ท่านที่ออกกำลังกายคงคุ้นเคยกับคำว่า “stretching” การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกำลังกายถือว่าสำคัญมาก ซึ่งประโยชน์ของการยืดก่อนและหลังก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน...

หลัก P.R.I.C.E. เพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ผู้คนส่วนใหญ่ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามักจะพบเจอกับอาการบาดเจ็บในแทบทุกวัน อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานั้นเป็นหนึ่งในอาการเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีอาการที่พบได้ทันทีคือ ความบวม แดง ร้อน บางครั้งอาจพบว่ามีเลือดออกหรือการผิดรูป ประเภทต่าง ๆ...

อาการปวดกล้ามเนื้อจากการอักเสบ

อาการปวดกล้ามเนื้อจากการอักเสบ เกิดจากการที่กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บ ทำให้ร่างกายต้องทำการรักษาตัวเอง ซึ่งการบาดเจ็บอาจจะมาจากทั้ง การออกกำลังกาย ลักษณะบุคลิกท่าทางที่ไม่ถูกต้อง การยกของหนัก หรือไม่ระวังตัวเอง อย่างไรก็ตาม...

การป้องกันและบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย

ภายหลังการออกกำลังกาย ผู้ที่ออกกำลังกายมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อตามมาและจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความไม่อยากออกกำลังกาย การป้องกันและบรรเทาอาการปวดจึงมีความสำคัญ โดยมีวิธีต่างๆ ดังนี้ 1) การวอร์มอัพและคูลดาวน์ การวอร์มอัพจะเป็นการเตรียมให้ร่างกายพร้อมต่อการออกกำลังกาย...
Pain Away LINE Account
Book Appointment