Staff Training

Staff Training

จุดมุ่งหมายของเพนอะเวย์คลินิกของเราคือการให้การรักษาที่ดีที่สุดแก่คนไข้ วันนี้เจ้าหน้าที่คลินิกของเราจึงได้ฝึกการนวดกล้ามเนื้อชั้นลึกในส่วนของกล้ามเนื้อ Multifidus, Iliocostalis, และ Longissimus Dorsi ที่ส่วนใหญ่มักจะพบในคนไข้ที่มีปัญหาปวดหลังหรือกลุ่มออฟฟิศซินโดรม...
การรักษาด้วยเครื่องสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก

การรักษาด้วยเครื่องสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก

วันนี้คลินิกของเรามีวิธีการรักษาแบบใหม่คือ การรักษาด้วยเครื่องสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการใช้เครื่องสั่นสะเทือนส่งคลื่นลงไปที่กล้ามเนื้อชั้นลึกของร่างกาย ซึ่งส่งผลกล้ามเนื้อที่อยู่ในชั้นลึกเกิดการหดตัวและคลายตัวอย่างต่อเนื่อง...
สปอนเซอร์ สปาร์ตัน เรซ

สปอนเซอร์ สปาร์ตัน เรซ

สปาร์ตัน เรซ คือ การวิ่งแข่งขันวิบากที่ดีที่สุดในโลก โดยในปีนี้ได้มีการจัดการแข่งขันไปแล้วกว่า 250 ครั้ง ใน 25 ประเทศ สปาร์ตัน เรซ จะถูกออกแบบเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้าแข่งขันอย่างสุดขีด โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่ง ปีน ดึง คลาน ลาก ผ่านอุปสรรคมากมายทั้ง...
การนวด (Massage)

การนวด (Massage)

การนวด เป็นกรรมวิธีแรกที่มนุษยชาติเรียนรู้นำมาใช้เพื่อรักษาอาการปวด มีวิวัฒนาการ สั่งสม และสืบทอดในแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกระแสตอบรับการรักษาด้วยการนวดเพิ่มขึ้น การนวดบำบัดจึงได้ถูกบูรณา-การ จนกลายเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวงการแพทย์แผนใหม่ นิยามการนวด การนวด หมายถึง...
Call Now Button