Pain Away กับ Divine Yoga ที่ Thonglor 13

Pain Away กับ Divine Yoga ที่ Thonglor 13

ดังที่ทราบ จุดประสงค์หลักของการเล่นโยคะคือเป็นการฝึกพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง เพื่อให้ร่างกายและจิตใจรู้ตื่นอยู่เสมอ Divine yogaไม่เพียงเน้นการฝึกทางร่างกาย แต่ยังมีการฝึกทางจิตใจที่สำคัญอีกด้วย เช่น การฝึกนั่งสมาธิ และคลาสดีท็อกซ์ขับพิษช่วงวันที่22-23...
การรักษาอาการปวดขาในกรุงเทพ

การรักษาอาการปวดขาในกรุงเทพ

ปวดขา (Leg pain Bangkok)ปวดขา (Leg Pain) คืออาการปวดบริเวณขาที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นบางจุดของกล้ามเนื้อขาโดยอาจมีอาการชา ปวดแปลบ หรือปวดร้าวร่วมด้วย เป็นผลมาจากการทำกิจกรรมที่ใช้ขามากเกินไป เช่น การเดินนาน ๆ หรือการออกกำลังกาย...
Sciatica Pain คืออะไรและวิธีการรักษา

Sciatica Pain คืออะไรและวิธีการรักษา

ในปัจจุบันคนกรุงเทพส่วนใหญ่ มักมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและลดประสิทธิภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ อาการปวดหลังส่วนล่างมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นเกิดจากอาการปวดเส้นประสาทไซอาติก อาการ อาการปวดเส้นประสาทไซอาติก...
ปวดหลังช่วงล่าง (Lower Back Pain)

ปวดหลังช่วงล่าง (Lower Back Pain)

ปวดหลังช่วงล่าง (Lower back pain) #รักษาปวดหลัง กรุงเทพ #lower back pain Bangkok #รักษากายภาพบำบัด กรุงเทพเป็นอาการที่พบบ่อยมากอาการหนึ่ง พบได้ทุกช่วงวัยอายุ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามระยะเวลาที่เกิดอาการ คือ ปวดอย่างเฉียบพลัน (acute low back pain)...
อาการบาดเจ็บจากการวิ่ง

อาการบาดเจ็บจากการวิ่ง

อาการบาดเจ็บจากการวิ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายโดยการวิ่งนิยมกันมากขึ้น เนื่องจากทำได้ง่าย อุปกรณ์น้อย แต่อย่างไรก็ตามหากไม่เตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีหรือวิ่งไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้อาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยเจ็บบริเวณต้นขาด้านหลัง หรือ hamstring...
กล้ามเนื้อ Tensor Fasciae Latae

กล้ามเนื้อ Tensor Fasciae Latae

วันนี้คลินิกของเราได้ทบทวนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ tensor fasciae latae ที่ปกติทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อ IT band ที่เรารู้จักกันดี ซึ่งการทำงานหลักของกล้ามเนี้อมัดนี้คือ การงอ กาง และหมุนข้อสะโพกเข้าด้านใน หากกล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งค้าง...