ปัจจัยซึ่งมีผลต่อกล้ามเนื้อทั่วร่างกายที่ทำให้อาการคงอยู่

ปัจจัยซึ่งมีผลต่อกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย หรือ Systemic Perpetuating Factors พบบ่อยมี 5 กลุ่มได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะบกพร่องฮอร์โมนบางตัว ภาวะติดเชื้อเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ ความผิดปกติการนอนหลับ โดยความบกพร่องเหล่านี้มักแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ รุนแรง ปานกลาง...

ปัจจัยด้านจิตใจที่ทำให้อาการคงอยู่

ในมุมมองของแพทย์สาขาระงับอาการปวด (Pain Medicine) Chronic MPS, Migraine, Tension-type Headache เป็นกลุ่มอาการปวดเรื้อรังซึ่งมีกลไร่วมกันทางพยาธิสรีระ คือ เกี่ยวข้องกับภาวะสมองไว้ตต่อการกระตุ้นให้เกิดอาการปวดมากกว่าปกติ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญของภาวะนี้คือ...
Call Now Button