Crossover Gym กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 26 พฤกษภาคม 2591 ที่ผ่านมา Pain Away Clinic ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด Crossover Gym โดยเข้าไปให้บริการในการตรวจ Posture Report และให้คำปรึกษากับผู้ที่เข้าร่วมงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ที่น่าตกใจคือจากการตรวจ Posture Report...

สปอนเซอร์ สปาร์ตัน เรซ

สปาร์ตัน เรซ คือ การวิ่งแข่งขันวิบากที่ดีที่สุดในโลก โดยในปีนี้ได้มีการจัดการแข่งขันไปแล้วกว่า 250 ครั้ง ใน 25 ประเทศ สปาร์ตัน เรซ จะถูกออกแบบเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้าแข่งขันอย่างสุดขีด โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่ง ปีน ดึง คลาน ลาก ผ่านอุปสรรคมากมายทั้ง...

การนวด (Massage)

การนวด เป็นกรรมวิธีแรกที่มนุษยชาติเรียนรู้นำมาใช้เพื่อรักษาอาการปวด มีวิวัฒนาการ สั่งสม และสืบทอดในแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกระแสตอบรับการรักษาด้วยการนวดเพิ่มขึ้น การนวดบำบัดจึงได้ถูกบูรณา-การ จนกลายเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวงการแพทย์แผนใหม่ นิยามการนวด การนวด หมายถึง...

Upper Crossed Syndrome (UCS)

Upper Crossed Syndrome (UCS) คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวส่วนบน คอ บ่า ไหล่ รวมถึงหน้าอกมีการทำงานที่ไม่สมดุลกัน ส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเกิดขึ้น อาการเป็นๆหายๆ บางรายอาจจะมีอาการชาร้าวลงข้างๆแขน ข้อศอก หรืออาจจะชามือร่วมด้วย ในรายที่มีอาการมากๆ...

เทรนนิ่ง กราวน์ พระราม 4 (Training Ground)

เมื่อวันที่ 5 พฤกษภาคม ที่ผ่านมา Pain Away Clinic ได้ร่วมมือกับ Training Ground ในการตรวจ posture report และให้คำปรึกษากับนักกีฬาของ Training Ground ซึ่งการตรวจ posture report นั้นเป็นการประเมินและวิเคราะห์สรีระร่างกาย ทั้งในเรื่องของกโครงสร้าง และกล้ามเนื้อ...
Call Now Button