อาการปวดสะโพกร้าวลงขา

Piriformis syndrome หรือเรียกว่า กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท  ผู้ป่วยจะมีอาการปวดลึกๆที่สะโพก บางรายมีอาการปวดร้าวลงไปที่หน้าขา หน้าแข้งอาจมีอาการชาขาร่วมด้วย  อาการจะปวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อนั่งนานๆ และจะทุเลาลงเมื่อยืน หรือลุกเดิน...

อาการปวดเข่าทางด้านหน้า (Patellofemoral Syndrome หรือ Runner’s Knee)

เป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าทางด้านหน้ารอบกระดูกสะบ้า อาจจะมีอาการเพียงด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้ มักพบได้บ่อยในนักวิ่ง นักกีฬา หรือการทำกิจกรรมที่ต้องวิ่ง กระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งยองๆเป็นเวลานาน พอลุกขึ้นก็จะมีอาการปวด...
Call Now Button