จุดกดเจ็บ (Trigger Point)

จุดกดเจ็บ (Trigger Point) เกิดจากกล้ามเนื้อเกร็งหรือหดตัวสะสมเป็นเวลานาน เกร็งบ่อย ๆ จนกลายเป็นก้อนเล็ก ๆ ขนาด 0.5-1 เซนติเมตรในกล้ามเนื้อ ถ้ามีก้อนเล็ก ๆ หรือจุดกดเจ็บจำนวนมากจะมีการกดเบียดเส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อทำให้มีการขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ...

Fibromyalgia

Fibromyalgia เป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีการกระจายทั่วร่างกาย ผู้ที่มีอาการมักระบุได้ไม่แน่ชัดว่าตนเองมีอาการปวดจุดใด หากทำการตรวจร่างกายของผู้ป่วยที่มีอาการ fibromyalgia แล้ว จะพบว่าผู้ป่วยจะมีจุดกดเจ็บ (Trigger Point) อยู่ทั่วร่างกายอาการของผู้ป่วย...

ท่าทางที่ผิดปกติที่ส่งผลให้เกิดอาการปวด

ในชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ มักจะไม่ค่อยคำนึงถึงท่าทางที่เป็นอยู่ เช่น หลังค่อม หลังแบน หรือ สมดุลข้างซ้ายและข้างขวาไม่เท่ากัน ซึ่งท่าทางเหล่านี้สามารถทำให้เกิดอาการปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ หลังแบน (flat back) คือ อาการที่แนวแอ่นของกระดูกสันหลังช่วงเอวหายไป...
Call Now Button