แนะนำคลินิกของเรา การรักษาอาการปวด กรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับวันนี้ทางโพสต์เจอร์สหคลินิกโดยบริษัท เพนอะเวย์ จำกัด จะมาแนะนำคลินิกของเราว่ารับรักษาอะไรบ้าง คลินิกของเราจะรักษาอาการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยการรักษาจะใช้ศาสตร์การนวด (Seitai) เทคนิคการนวดรักษาแบบญี่ปุ่น ผสมผสานกับศาสตร์การนวดแบบไทย...

ภาวะกระดูกสันหลังคด

ภาวะกระดูกสันหลังคดเป็นภาวะที่กระดูกสันหลังมีการบิดโค้งจากปกติในส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของร่างกายเมื่ออยู่ในท่าปกติ (neutral position) ซึ่งสาเหตของกระดูกลันหลังคดนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็นสองสาเหตหลักๆ ได้แก่ ภาวะกระดูกสันหลังคดโดยกำเนิด...

ความปวดเฉียบพลัน vs. ความปวดเรื้อรัง

ความปวด เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยความปวดสามารถจำแนกตามระยะเวลา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ – ความปวดเฉียบพลัน เป็นความปวดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ร่างกายได้รับอันตราย มีการบาดเจ็บหรือมีพยาธิสภาพจนกระทั่งการบาดเจ็บหรือพยาธิสภาพนั้นหายไป...

หัวไหล่ติด

การทำงาน การออกกำลังกาย และ การทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวัน เราต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นแขน ขา เป็นต้น แขนก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถ้าไม่ได้เคลื่อนไหวนานหรือเกิดมีการอักเสบบริเวณหัวไหล่...
Call Now Button