หลัก P.R.I.C.E. เพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ผู้คนส่วนใหญ่ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามักจะพบเจอกับอาการบาดเจ็บในแทบทุกวัน อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานั้นเป็นหนึ่งในอาการเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีอาการที่พบได้ทันทีคือ ความบวม แดง ร้อน บางครั้งอาจพบว่ามีเลือดออกหรือการผิดรูป ประเภทต่าง ๆ...

อาการปวดกล้ามเนื้อจากการอักเสบ

อาการปวดกล้ามเนื้อจากการอักเสบ เกิดจากการที่กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บ ทำให้ร่างกายต้องทำการรักษาตัวเอง ซึ่งการบาดเจ็บอาจจะมาจากทั้ง การออกกำลังกาย ลักษณะบุคลิกท่าทางที่ไม่ถูกต้อง การยกของหนัก หรือไม่ระวังตัวเอง อย่างไรก็ตาม...
Call Now Button