รักษาอาการปวดบ่า

อาการปวดบ่า ปวดคอ ปวดศีรษะ หรือที่เรียกกันว่า ออฟฟิสซินโดรม “Office Syndrome” ในปัจจุบันทั้งวัยเรียน วัยทำงาน เริ่มมีอาการดังกล่าวมากขึ้น เหตุใด? จึงมีอาการดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากใช้งานกล้ามเนื้อเป็นเวลานานๆ ไม่ค่อยขยับ...

รักษาอาการปวดหลัง

อาการปวดหลังมักจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือเป็นมานานแบบเรื้อรัง (Acute Lower Back Pain or Chronic Lower Back Pain) สาเหตุของอาการปวดหลังเกิดจากการนั่งทำงานนาน ๆ ทำงานหนัก ก้มนานๆ ยกของหนัก การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อุบัติเหตุต่างๆ...
Call Now Button