การป้องกันและบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย

ภายหลังการออกกำลังกาย ผู้ที่ออกกำลังกายมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อตามมาและจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความไม่อยากออกกำลังกาย การป้องกันและบรรเทาอาการปวดจึงมีความสำคัญ โดยมีวิธีต่างๆ ดังนี้ 1) การวอร์มอัพและคูลดาวน์ การวอร์มอัพจะเป็นการเตรียมให้ร่างกายพร้อมต่อการออกกำลังกาย...

สาเหตุของอาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกาย

ภายหลังจากการออกกำลังกาย แทบจะทุกๆ คน มักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย โดยสาเหตุของอาการปวดจะมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1) กรดแลคติก ซึ่งเป็นของเสียที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อหลังจากการเผาผลาญพลังงานจากการออกกำลังกาย...
Call Now Button