​อาการไหล่ติดนั้น คืออาการปวดเจ็บดื้อๆ บริเวณข้อไหล่ โดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหว และ มีอาการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่

ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่

  1. ระยะเจ็บปวดคือเป็นระยะที่อาการปวดบริเวณข้อไหล่ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจมีอาการแม้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ถูกจำกัด
  2. ระยะข้อยึดเป็นระยะที่อาการปวดในระยะแรงยังอยู่ แต่อาการปวดจะค่อยๆลดลง ที่สำคัญคือการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
  3. ระยะฟื้นตัวเป็นระยะที่อาการปวดจะลดลงและการเคลื่อนไหวของข้อไหล่จะค่อยๆกลับมาดีขึ้น

ซึ่งในวันนี้ (7 เม.ย. 64) Therapist ของเพนอะเวย์ได้ฝึกฝนการขยับกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่ เพื่อลดการติดของข้อ และทำให้อาการปวดบริเวณไหล่ลดน้อยลง

เนื่องจากสาเหตุของการเกิดไหล่ติดนั้น เกิดจากเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่ เกิดการอักเสบ ติดยึด การขยับกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวจะทำให้การเคลื่อนไหวทำได้ดีขึ้น

การรักษาข้อไหล่ติดมีหลักการทางการแพทย์ อยู่ 4 วิธี ได้แก่

  1. การให้ยาลดปวด ซึ่งอาจเป็นชนิดกินหรือฉีด
  2. การออกกำลังกาย
  3. การกายภาพบำบัด
  4. การผ่าตัด

ซึ่งที่ เพน อะเวย์ เรามีการรักษาผู้ป่วยจากอาการไหล่ติดโดยการทำกายภาพบำบัด ทั้งการนวดคลายกล้ามเนื้อโดยรอบ ขยับข้อต่อ 

และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เพื่อลดอาการปวด ซึ่งได้ผลดีในการรักษาโรคดังกล่าว หากท่านกำลังประสบปัญหาจากภาวะข้อไหล่ติด 

สามารถปรึกษาเราได้ที่ 02-258-1361

 
Pain Away LINE Account
Book Appointment