การขอใบรับรองแพทย์

คงมีหลายๆท่านสงสัยและมีความกังวลว่าคลินิกของเราจะสามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้หรือไม่เนื่องจากโดยปกติคลินิกทั่วไปมักจะไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้หรือมีปัญหาเวลานำไปใช้เคลมกับบริษัทประกัน จึงเรียนให้ทุกท่านทราบว่าทางคลินิกของเรามีแพทย์ประจำพร้อมให้บริการตรวจรักษาและออกใบรับรองแพทย์ให้ได้

นอกจากนี้ทางคลินิกได้มีการติดต่อกับบริษัทประกันขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นประจำโดยที่ไม่เคยพบปัญหาใดๆ

โปรดทราบ:

 • โดยคุณหมอของเราพร้อมให้บริการทุกวัน
 • หากขอใบรับรองแพทย์คิดค่าธรรมเนียมแพทย์ราคา 500 บาท
 • ถ้าคนไข้ต้องการใบรับรองแพทย์สำหรับเคลมประกัน ควรพบแพทย์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • กรุณานำบัตรประจำตัวชาชนหรือพาสปอร์ตมาเพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน

นี่คือตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ทางคลินิกจะออกให้:

มารักษาที่คลินิกสามารถเบิกประกันโดยไม่สํารองจ่ายได้ไหม?

ปัจจุบัน Pain Away ได้ดําเนินการทําคู่สัญญากับบริษัทประกัน เพื่อให้คนไข้ของเราสามารถรับการรักษาที่ คลินิกของเราโดยไม่จําเป็นต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยมีบริษัทประกันคู่สัญญาดังนี้

1. Tokio Marine (Japan)

 • คนไข้ต้องดําเนินการติดต่อประกัน เพื่อแจ้งว่าจะเข้ามารับบริการที่ Posture Clinic และระบุ อาการป่วย
 • ประกันจะส่ง Guarantee of Payment (GOP) สําหรับการรับการรักษาครั้งแรกที่คลินิก จากนั้นคลินิกจะแจ้งให้คนไข้ทราบ
 • คนไข้สามารถนัดวันเวลา เพื่อทําการตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาที่คลินิก รวมทั้งกรอก ข้อมูลในแบบฟอร์มประกัน

2. CIGNA (International และ Thailand บางกลุ่ม) และ BUPA International Insurance

 • คนไข้นําบัตรประกัน Cigna/Bupa ติดต่อที่คลินิกเพื่อแจ้งว่าต้องการทํา Direct Billing
 • คลินิกจะตรวจสอบสิทธิ์ประกันของท่าน และแจ้งให้ทราบว่าแผนประกันของท่านครอบคลุม การรักษาอะไรบ้าง
 • สําหรับค่ารักษาพยาบาลในครั้งแรก คนไข้ต้องสํารองจ่ายเองก่อน (สามารถนําใบเสร็จและ ใบรับรองแพทย์ เพื่อเคลมค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวท่านเองภายหลัง
 • เมื่อคลินิกได้รับ Guarantee of Payment (GOP) จากบริษัทประกันของท่านแล้ว จะแจ้งให้ ทราบ และสามารถรับการรักษาโดยไม่ต้องสํารองจ่าย

3. Luma Health Insurance (International และ นวกิจ)

 • คนไข้แจ้งความประสงค์เบิกจ่ายประกันโดยไม่สํารองจ่ายที่คลินิก
 • คลินิกจะตรวจสอบสิทธิ์ประกันของท่าน จองยอดเงินค่ารักษาพยายาล และแจ้งให้ทราบว่า แผนประกันของท่านครอบคลุมการรักษาอะไรบ้าง
 • คนไข้สามารถนัดวันเวลา เพื่อทําการตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาที่คลินิก

ถ้าใช้ประกันอื่นๆต้องทําอย่างไร?

คนไข้ที่ใช้ประกันบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นบริษัทประกันคู่สัญญากับคลินิกของเรา มีข้อแนะนําดังนี้

 1. คนไข้ติดต่อกับประกัน เพื่อสอบถามความครอบคลุมการรักษาว่าประกันครอบคลุมการรักษาสําหรับผู้ป่วย นอกหรือไม่ (OPD) และครอบคลุมการรักษาประเภทใดบ้าง อาทิ กายภาพบําบัด, การรักษาด้วยไฟฟ้า, ฝังเข็ม, ครอบแก้ว และค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทประกันครอบคลุม
 2. คนไข้ขอรับใบรับรองแพทย์และใบเสร็จเมื่อมารักษาที่คลินิก
 3. คนไข้ติดต่อประกันเพื่อทําการเคลมค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวท่านเอง พร้อมหลักฐานการักษา (ใบรับรอง แพทย์ และใบเสร็จ)

ทั้งนี้คลินิกแนะนําให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกับประกันของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

คุณหมอประจำคลินิกของเรา

นายแพทย์นวพล คงแก้ว จบจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ในการรักษาโดยกายภาพบำบัดและในเรื่องการดูแลสุขภาพรวมถึงการจัดการอาการปวดด้วย ทั้งยังมีประสบการณ์ในการรักษาด้วยวิธีทางด้านคลินิกเราให้บริการด้วย

คุณหมอนวพลพร้อมบริการให้คำแนะนำและตรวจรักษาทุกวัน

ได้ตรวจรักษาผู้ป่วยมาแล้วอย่างน้อย 10,000 เคส, ผ่านการฝึกฝนในแผนกศัลยกรรมกระดูก อย่างน้อยเป็นเวลา 4 เดือน, ผ่านการฝึกฝนในแผนก Physical medicine and rehabilitation เป็นเวลา 1 เดือน, ผ่านการฝึกฝนในแผนก อายุรศาสตร์ เป็นเวลาอย่างน้อย 8 เดือน, นอกจากนี้ยังหาความรู้เพิ่มเติมศึกษาเรื่องสาขาอื่นๆ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว เช่น Aesthetic medicine – ฉีด Botulinum toxin, Filler, Meso, Mesofat, High Intensity Focus, Ultrasound, Fine Thread Lifting

Nawapol Kongkeaw

MD.

w

เชื่อถือได้

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในการให้บริการ Pain Away ของเราคือเพื่อนที่คุณเชื่อถือได้

ไว้วางใจได้

คะแนนความสำเร็จของเรากว่า 94% เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดี คุณจะได้รับความพึงพอใจอย่างแน่นอน

P

ปลอดภัย

การรักษาทั้งหมดของเราเป็นการรักษาที่ผสมผสานระหว่างการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก 100%

กำจัดอาการเจ็บปวดของคุณ ทำการนัดหมายเลยวันนี้

Pain Away LINE Account
Book Appointment