หากอายุที่มากขึ้นโดยส่วนมากมักมีการเสื่อมของร่างกายที่มากขึ้นเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมของกระดูก ข้อต่อส่วนต่าง ๆ กล้ามเนื้อ เป็นต้น  โดยส่วนมากในผู้สูงอายุจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่า หรือวัยกลางคนก็อาจเป็นได้เช่นกัน มักเป็นมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ปัจจัยที่ทำให้มีการเสื่อมของข้อเข่า เริ่มจากมีอาการปวดข้อเข่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวด คือ น้ำหนักตัวที่มากเกิน ความผิดปกติของข้อเข่า การใช้งานข้อเข่ามาก ๆ ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บบริเวณเข่า ไขข้ออักเสบ และ เท้าแบน เป็นต้น
ข้อเข่าเสื่อม เกิดจาก การที่กระดูกอ่อนของข้อเข่ามีการเสื่อมสภาพ ทำให้ทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับน้ำหนักที่เข่าไม่ค่อยดีและสูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณเข่าที่ช่วยในการเคลื่อนไหว ทำให้มีการเสียดสี เจ็บ ปวด และมีเสียงดังขณะเคลื่อนไหวในบางครั้ง
ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษา ลดอาการปวด ทำให้เคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้นได้  รวมถึงป้องกันหรือแก้ไขการผิดรูปร่างของข้อ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ปกติดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่การรับประทานยา หรือ การผ่าตัด เป็นการรักษาที่ปลายเหตุมากกว่า ถ้าหากเป็นวิธีการที่รักษาที่ได้ผลดีก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การออกกำลังกายบริหารเข่า ลดน้ำหนัก การปรับโครงสร้างทางด้านร่างกาย เป็นต้น #รักษาอาการปวดเข่า #ปวดหลัง #ปวดบ่า #ไมเกรน #อาการปวดหลังของมารดาหลังคลอด #แถวกรุงเทพมหานคร
 
 
Pain Away LINE Account
Book Appointment