สวัสดีครับผม นพ.นเรศ สาวะจันทร์ หมอประจำคลินิกเพนอะเวย์จะมาแบ่งปันมุมมองด้านสุขภาพกับทุกท่านนะครับ หลายๆท่านคงทราบดีว่าโรค Myofascial Pain Syndrome นั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการทำงาน การดำรงชีวิต การขาดการดูแลสุขภาพหรือการออกกำลังกาย รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ แข่งขันซึ่งต้องใช้ความคิดตลอดเวลา ดังนั้นวันนี้ผมจึงมาแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ทางตะวันออกที่หลายๆท่านรู้จักกันดีในชื่อ “โยคะ” นั่นเองครับ
โยคะกับโรค Myofascial Pain Syndrome
โยคะมีการประโยชน์ในการรักษา 3 ประการหลักๆ คือ การยืดเหยียดร่างกาย (stretching) การจัดสมดุลของโครงสร้าง (posture adjustment) และฝึกสมาธิ (meditation) ดังนั้นจึงมีประโยชน์อย่างมากในการรักษากลุ่มโรค MPS ดังนี้
1. การยืดด้วยโยคะเป็นการแก้ไขที่ตัว trigger point ซึ่งจะถูกคลายหรือสลายไปจากการยืดที่ถูกต้อง
2. การจัดสมดุลโครงสร้างจะช่วยแก้ไขต้นตอของการเกิด trigger point ซึ่งเป็นในสาเหตุหลักของโรค MPS เรื้อรัง
3. การฝึกสมาธิเป็นแก่นแท้ของโยคะซึ่งจะช่วยบำบัดด้านความคิดและอารมณ์ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดโรค MPS จากทางจิตใจ
4. การยืดของโยคะเป็น active stretch ซึ่งเป็นการออกแรงเอง มีทั้งเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งจึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้
ดังนั้นโยคะจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการบรรเทาและป้องกันโรค MPS ซึ่งนอกจากจะสะดวก ฝึกได้ในเกือบทุกสถานที่ ยังสามารถดัดแปลงความยากง่าย ย่นย่อระยะเวลาของโยคะได้ จึงเหมาะกับคนในปัจจุบันที่มีความจำกัดของเวลาได้ แต่อย่างไรก็ตามหากท่านได้มีอาการปวดเรื้อรัง รักษาไม่หาย หรือต้องการปรึกษาเรื่องสรีระของท่านสามารถโทรมาปรึกษากับทางคลินิกได้นะครับ ขอบคุณครับ
Pain Away LINE Account
Book Appointment