ฝ่าเท้าเป็นส่วนที่สำคัญในการรับน้ำหนักตัวของลำตัว ดังนั้นหากมีการบาดเจ็บจึงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมค่อนข้างมาก และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลงน้ำหนักและการกระจายน้ำหนักในฝ่าเท้าได้ไม่เหมาะสม จึงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย นอกจากนี้หากรูปเท้ามีความผิดปกติ ทั้งภาวะเท้าแบนหรืออุ้งเท้าสูง ก็สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายเช่นกัน ในปัจจุบันจึงมีทางเลือกในการแก้ไขการลงน้ำหนักใต้ฝ่าเท้าให้เหมาะสมโดยการออกกำลังกาย นอกจากนี้อีกทางเลือกนึงที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือ แผ่นรองใต้ฝ่าเท้า หรือ insole

การใส่แผ่นรองเท้า (insole) จะช่วยแก้ปัญหาการลงน้ำหนักและการกระจายแรงใต้ฝ่าเท้าให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บ และทำให้การเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้ได้ในบุคคลทั่วไป ซึ่งลักษณะรูปแบบของ insole นั้นมีหลายวัสดุขึ้นอยู่กับอาการ พยาธิสภาพของฝ่าเท้าหรือความต้องการของผู้ป่วยนั้นๆ

Pain Away LINE Account
Book Appointment