สวัสดีครับวันนี้ทางโพสต์เจอร์สหคลินิกโดยบริษัท เพนอะเวย์ จำกัด จะมาแนะนำคลินิกของเราว่ารับรักษาอะไรบ้าง คลินิกของเราจะรักษาอาการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยการรักษาจะใช้ศาสตร์การนวด (Seitai) เทคนิคการนวดรักษาแบบญี่ปุ่น ผสมผสานกับศาสตร์การนวดแบบไทย เกิดเป็นการรักษาแบบเฉพาะของคลินิกเทคนิคนี้สามารถกดกล้ามเนื้อชั้นลึกได้ ทำให้รักษาอาการปวดของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจาการนวดทั่วไปที่นวดได้เฉพาะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท่านั้น
นอกการการรักษาในแบบฉบับการนวดที่เป็นแบบเฉพาะของเราแล้ว ยังมีการแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านอาการปวดซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อและโครงสร้างว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร และไม่ควรทำอะไร เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำๆเดิมๆที่กลับมาอีก มีการสอนการยืดกล้ามเนื้อ การบริหารร่างกาย แทนยาที่จะต้องกินซึ่งเราสามารถปฏิบัติตนเองที่บ้านได้นอกเหนือจากการรักษาที่คลินิก
ข้อมูลเบื้องต้นนี้หากท่านผู้อ่านสนใจและอยากจะรักษาในแบบฉบับของคลินิกของเรา ขอเชิญท่านมารักษากับเราเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดของท่านให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ และจะทำให้ท่านมีความสุขเหมือนเดิมนะครับ
Pain Away LINE Account
Book Appointment