คุณเคยได้ยินหรือเคยมีอาการวิพแลช หรือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และข้อต่อบริเวณคอหรือไม่? มันเป็นอาการบาดเจ็บที่มักเกิดขึ้นจากการเกิดรถชน อาการนี้เกิดขึ้นจากการกระแทกที่ทำให้คอและศีรษะสะบัดหรือเคลื่อนไปด้านหลัง และสะบัดกลับมาด้านหน้าอย่างเร็ว ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนที่ต้นคอและก่อให้เกิดความเจ็บปวด ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนที่บ่งบอกถึงอาการ:

  • ปวดคอ
  • วิงเวียนศีรษะ
  • ไม่สามารถเคลื่อนไหวคอหรือศีรษะได้ตามปกติ
  • มีอาการตึงบริเวณต้นคอ
  • มองเห็นภาพไม่ชัด
  • ปวดศีรษะ
  • ปวดไหล่
  • ปวดแขน
  • ปวดหลัง

อาการเจ็บป่วยทางร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กล่าวมานี้ จะไม่ได้แสดงอาการให้เห็นทันที แต่มักจะเกิดอาการภายหลังจากนั้นหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือบางครั้งหลายเดือนขึ้นอยู่กับการกระทบกระเทือนที่ได้รับว่ารุนแรงมากน้อยเพียงไร นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เซไต หรือศาสตร์การปรับโครงสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการรักษากระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และเส้นเอ็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
เนื่องจากเซไต หรือศาสตร์การปรับโครงสร้างเป็นการดูแลรักษาเฉพาะด้านกระดูก เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านเซไตมักได้เข้าดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือคนไข้ที่มีการบาดเจ็บในส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยส่วนต่างๆ ที่สำคัญของร่างกาย จำเป็นต้องได้รับการจัดตำแหน่งให้อยู่ในส่วนที่ถูกต้อง เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกติ
อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ดูไม่หนักหนาอะไร อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงแก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสายได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการดูแลรักษาแบบเซไตหรือศาสตร์การปรับโครงสร้างจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูร่างกาย สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวด ช่วยจัดตำแหน่งกระดูกรวมถึงการนวดหรือการรักษาด้วยการใช้เทคนิคลูกกลิ้งโฟม นอกเหนือจากการดูแลรักษาแล้ว ยังให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย และคำแนะนำดด้านโภชนาการด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของแนวทางในการดูแลรักษาแบบเซไตที่จะช่วยดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน

Pain Away LINE Account
Book Appointment