อาการอ่อนแรง คือ อาการผิดปกติทางระบบประสาทอย่างหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ร่างกายไม่สามารถบังคับให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวหรือทำงานได้ตามปกติ เช่น อ่อนแรงของแขน แขนก็จะไม่สามารถยกขึ้นหรือขยับได้ตามปกติ อ่อนแรงของขา ขาก็ไม่สามารถลุก นั่ง ยืน หรือเดินได้ตามปกติ รวมทั้งการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเปิดปิดตา ก็ส่งผลให้หลับตา ลืมตาไม่ปกติ
สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อยของอาการอ่อนแรง ประกอบด้วย
– ความผิดปกติแต่กำเนิด
– อุบัติเหตุต่อสมอง ไขสันหลังหรือเส้นประสาท
– โรคหลอดเลือดสมอง เช่น หลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือแตก ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ
– โรคการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาท
– โรคเนื้องอกต่าง ๆ ในระบบประสาท เช่น เนื้องอกสมอง เนื้องอกไขสันหลัง
– โรคติดเชื้อในระบบประสาท
Pain Away LINE Account
Book Appointment