เท้าหรือข้อเท้าเป็นส่วนที่ใช้ในการยืน เดิน และการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ถ้าเกิดอาการบาดเจ็บ ปวดก็ไม่ได้ส่งผลดีเป็นแน่ต่อการยืน เดิน ทำให้ไม่สะดวกไม่สบายดังนั้น ข้อเท้าและเท้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บที่ข้อเท้าก็มีหลายสาเหตุแต่พบบ่อยที่สุด คือ โรคเกาท์ (Gout) โรคข้อเสื่อม โรค Reactive Arthritis และการอักเสบที่สามารถเป็นได้ที่ข้อเท้า ดังนี้ ข้อเท้าแพลง เกิดจากฉีกหรือบาดเจ็บที่เอ็นบริเวณข้อเท้าความรุนแรงแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ระดับที่หนึ่งเอ็นฉีก ระดับที่สองเอ็นขาดบางส่วน และระดับที่สามเอ็นขาดจากกันทั้งเส้นข้อจะบวมและปวดมาก, กระดูกข้อเท้าหัก, เอ็นร้อยหวายอักเสบ, เอ็นร้อยหวายฉีกขาด และ ถุงน้ำหลังข้อเท้าอักเสบ
การอักเสบระยะแรกที่มีอาการบวม แดง ร้อน บริเวณที่บาดเจ็บควรประคบเย็น (Cold-Compression) ใช้ความเย็นจากน้ำแข็งหรือเจล จะช่วยลดการบวม แดง ร้อน เลือดออก และอาการปวด ใน ระยะเวลาภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังจากได้รับการบาดเจ็บ หลังจาก 48 ชั่วโมงหลังให้เปลี่ยนเป็นประคบร้อน (Warm Compression) เพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อฟื้นฟูจากการได้รับบาดเจ็บ เพราะความร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด หลังจากที่ภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อดีขึ้นก็สามารถนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่มีอาการเกร็งหรือตึงได้เพื่อช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและกล้ามเนื้อดีขึ้นหลังจากกล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บ #รักษาอาการปวดข้อเท้า #ปวดบ่า #ปวดหลัง #ปวดแขน #Painaway #กรุงเทพ
Pain Away LINE Account
Book Appointment