มีอาการท้องผูกคือผู้ที่มีการขับถ่ายน้อยกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์ โดยอุจจาระที่ขับถ่ายออกมาจะแข็ง แห้ง ขนาดเล็กและกำจัดได้ยาก บางรายอาจพบอาการเจ็บปวดเมือขับถ่าย อย่างไรก็ตาม การบำบัดอาการท้องผูกดังกล่าวด้วยศาสตร์ seitai ญี่ปุ่นได้ถูกนำมาใช้เป็นเวลานานแล้วเพื่อช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติและลดอาการขับถ่ายไม่สะดวก

อาการท้องผูกเรื้อรัง (Chronic Constipation) คืออะไร

อาการท้องผูกเรื้อรังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้หญิง (โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์) และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ยังพบได้บ่อยหลังจากการคลอดบุตรหรือการผ่าตัด และเกิดขึ้นเมื่อลำไส้ของคุณดูดซึมน้ำกลับสู่ร่างกายมากเกินไปหรือการบีบตัวของกล้ามเนื้อลำไส้ไม่ดี
นอกจากนี้ สาเหตุของอาการท้องผูกเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย ปัญหาทางโครงสร้างของลำไส้ อาการทางการแพทย์ต่างๆ (อาทิ โรคเบาหวาน โรคพาร์คินสัน) และยาบางชนิด เช่น ยารักษาความดัน อาการชักหรืออาการเจ็บปวด อีกทั้ง การขาดน้ำ การเดินทางและการนั่งเป็นเวลานานยังเป็นปัจจัยเพิ่มเติม รวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่ดี

บทบาทของการจัดกระดูกด้วยศาสตร์ Seitai ที่มีผลต่อการบำบัดอาการท้องผูก

การจัดกระดูกด้วยศาสตร์ seitai ประจำทุกสัปดาห์อาจช่วยลดอาการท้องผูกเรื้อรังได้นอกเหนือจากการรักษาอาการปวดหลังส่วนลางและการเพิ่มสุขภาพที่ดีโดยรวม และสืบเนื่องจากอาการท้องผูกเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งตั้งแต่อายุยังน้อย จึงมีการศึกษามากมายที่ได้ทำการศึกษาบทบาทของการจัดกระดูกด้วยศาสตร์ seitai และผลที่ได้คือการรักษาอาการท้องผูกในเด็กด้วยศาสตร์ seitai ส่งผลให้อาการตึง ปวด อาการเลือดออกทางทวารดีขึ้นอีกทั้งยังมีการขับถ่ายบ่อยขึ้น

วิธีการบำบัดด้วยอาหารแบบศาสตร์ Seitai

เกือบทุกคนเคยประสบกับปัญหาท้องผูกอันเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีหรือการขาดการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม อาการท้องผูกส่วนใหญ่เป็นอาการชั่วคราวและไม่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องการอาการท้องผูกไม่ให้เกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ นักบำบัด seitai เข้าใจความสำคัญของอาหารที่มีประโยชน์ที่มีส่วนช่วยในการรักษาและป้องกันอาการท้องผูกเรื้อรังและสามารถให้คำปรึกษาแก่คุณเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และส่งผลอันดีต่อร่างกาย นอกจากนี้ แพทย์ยังสามารถช่วยลดอาการท้องผูกเรื้อรังด้วยการเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง การดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้น การลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารที่มีเส้นใยต่ำรวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำ

วิธีการตามธรรมชาติอื่นๆ

มีวิธีการตามธรรมชาติอื่นๆที่สามารถช่วยรักษาอาการท้องผูกเรื้อรังได้ อาทิ อาหารเสริม การนวดบริเวณท้อง การอาบน้ำอุ่นและการรักษาแบบสามัญประจำบ้านอื่นๆ แต่ขอให้คุณจำไว้ว่า ก่อนการใช้อาหารเสริมและวิธีการอื่นๆในการรักษาอาการท้องผูกเรื้อรัง คุณควรปรึกษานักบำบัด seitai เพื่อหลีกเลี่ยงผลการรักษาที่เป็นลบต่างๆ

Pain Away LINE Account
Book Appointment