ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดกล้ามเนื้ออาการบาดเจ็บซ้ำสะสม (Cumulative Trauma Disorders) ซึ่งเหนี่ยวนำให้เกิดก้อนหรือปมเล็กๆภายในกล้ามเนื้อเรียกว่าจุดกดเจ็บ (Trigger Point) โดยจุดกดเจ็บเหล่านี้เป็นสาเหตุของอาการปวดเรื้อรังต่างๆ เช่น

  1. ไมเกรน
  2. ปวดบ่า สะบัก คอ หลัง เรื้อรัง
  3. ปวดหลังร้าวลงสะโพก
  4. ชาแขนหรือปลายนิ้ว
  5. รู้สึกแขนขาอ่อนแรงลง กำลังลดลง
  6. นอนหลับไม่สนิท คุณภาพการนอนไม่ดี

 ดังนั้นการรักษาออฟฟิศซินโดรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากต้องปรับพฤติกรรมในการทำงานแล้วต้องทำการรักษาจุด trigger point เหล่านี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันมีแนวทางการรักษาจุดกดเจ็บเหล่านี้คือ

  1. การนวดกล้ามเนื้อชั้นลึกเพื่อสลาย trigger point
  2. การฝังเข็มที่จุด trigger point
  3. การทำ ultrasound ด้วยเทคนิค static
  4. การฉีดยาที่จุด trigger point

หากต้องการตรวจเพื่อหาและรักษาจุด trigger point สามารถปรึกษาได้ที่ Pain Away Clinic

Pain Away LINE Account
Book Appointment