ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดกล้ามเนื้ออาการบาดเจ็บซ้ำสะสม (Cumulative Trauma Disorders) ซึ่งเหนี่ยวนำให้เกิดก้อนหรือปมเล็กๆภายในกล้ามเนื้อเรียกว่าจุดกดเจ็บ (Trigger Point) โดยจุดกดเจ็บเหล่านี้เป็นสาเหตุของอาการปวดเรื้อรังต่างๆ เช่น

  1. ไมเกรน
  2. ปวดบ่า สะบัก คอ หลัง เรื้อรัง
  3. ปวดหลังร้าวลงสะโพก
  4. ชาแขนหรือปลายนิ้ว
  5. รู้สึกแขนขาอ่อนแรงลง กำลังลดลง
  6. นอนหลับไม่สนิท คุณภาพการนอนไม่ดี

 ดังนั้นการรักษาออฟฟิศซินโดรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากต้องปรับพฤติกรรมในการทำงานแล้วต้องทำการรักษาจุด trigger point เหล่านี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันมีแนวทางการรักษาจุดกดเจ็บเหล่านี้คือ

  1. การนวดกล้ามเนื้อชั้นลึกเพื่อสลาย trigger point
  2. การฝังเข็มที่จุด trigger point
  3. การทำ ultrasound ด้วยเทคนิค static
  4. การฉีดยาที่จุด trigger point

หากต้องการตรวจเพื่อหาและรักษาจุด trigger point สามารถปรึกษาได้ที่ Pain Away Clinic

Call Now Button