อาการไหล่เจ็บ เป็นอาการพบได้บ่อยในช่วงวัยทำงานหรือวัยกลางคน
ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่อักเสบ,กระดูกกดทับเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการใช้งานมากเกินไปจนเกิดอาการล้า
หรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่ทำงานได้ไม่สัมพันธ์กันขณะเคลื่อนไหว ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้

บางครั้งอาจเกิดอาการเจ็บที่บริเวณข้อไหล่โดยตรง หรือจะเจ็บร้าวไปส่วนอื่นของร่างกายที่เชื่อมต่อกับข้อไหล่ก็ได้ เช่น คอ บ่า แขนหรือหลังช่วงขอบสะบัก เป็นต้น

กล้ามเนื้อพยุงข้อไหล่ที่สำคัญมีทั้งหมด 4 มัด ได้แก่ supraspinatus, infraspinatus,
subscapularis, teres minor ซึ่งมีหน้าที่หลักๆในการพยุงข้อไหล่และช่วยให้ข้อไหล่เกิดความเสถียรเมื่อมีการเคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรม หากกล้ามเนื้อนี้ทำงานได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

การรักษากลุ่มอาการไหล่เจ็บมีหลายวิธีตั้งแต่การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อ
ลดอักเสบ ลดอาการเจ็บ จากนั้นจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพยุงข้อไหล่ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้กลับไปทำกิจกรรมได้ดังเดิมโดยไม่มีอาการเจ็บท่าออกกำลังกาย
– งอศอกต้านกำแพงด้านใน
– งอศอกต้านกำแพงด้านนอก

*** หากพบอาการปวดมาก แนะนำให้พบแพทย์ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่คุณไว้ใจ ***

Pain Away LINE Account
Book Appointment