ข้อเข่า ถือเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ เชื่อมติดต่อกับข้อสะโพกและข้อเท้า
ทำหน้าที่ทั้งในการรับน้ำหนักขณะยืน และเคลื่อนไหวขณะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิต
และด้วยความที่ทำหน้าที่ค่อนข้างมาก จึงไม่แปลกที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย
ส่วนใหญ่อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุมาจากตัวข้อต่อเองที่เคลื่อนไหวได้ไม่ดี
หรืออาจเป็นข้อต่ออื่นที่สัมพันธ์กับข้อเข่าทำงานได้ไม่สัมพันธ์กันระหว่างทำกิจกรรม
ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อหรือโครงสร้างรอบๆหัวเข่าที่ไม่สมดุลกัน
กล้ามเนื้อบางฝั่งอาจตึงตัวมากกว่าหรืออีกฝั่งอ่อนแรงมากกว่า
ทำให้เวลาทำกิจกรรมหรือเคลื่อนไหวเข่า กล้ามเนื้อทำงานไม่ดีจึงเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้
การรักษาหลักๆในทางกายภาพบำบัด ก็จะมีการลดอาการปวด
โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น us es ขึ้นกับอาการและบริเวณที่เป็น
จากนั้นเพื่อให้กลับไปทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวเข่าได้ดีมากขึ้น
ก็จะมีการทำให้กล้ามเนื้อรอบๆเข่าทำงานได้ดีมากขึ้นโดยการยืดคลายกล้ามเนื้อที่มีการตึงตัวเพื่อเพิ่
มความยืดหยุ่น และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง
Pain Away LINE Account
Book Appointment