กล้ามเนื้อแกนกลาง เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณแกนกลางลำตัว ซึ่งหลายๆคนเข้าใจ หรือเหมารวมเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง แต่กล้ามเนื้อแกนกลาง ประกอบไปด้วย กล้ามเนื้อหลายๆมัดที่ทำงานร่วมกัน เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนของ 6 แพค กล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นใน กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้าง กลุ่มของกล้ามเนื้องอสะโพก กล้ามเนื้อที่ยึดกระดูกสันหลัง และ หลังส่วนล่างเป็นต้น

หน้าที่หลักๆของกล้ามเนื้อแกนกลางคือการทรงท่าของร่างกาย ทำให้แกนกลางลำตัวอยู่นิ่ง เพิ่มความมั่นคงให้กับกระดูกสันหลัง พยุงอวัยวะให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ตลอดจนการทำงานสอดประสานกับกล้ามเนื้ออื่นๆทั้งร่างกาย ให้เกิดการทำงานได้อย่างราบรื่น

เนื่องจากโครงสร้างของกล้ามเนื้อและโครงร่างของร่างกายนั้น ถูกเชื่อมต่อกันด้วยพังผืด ซึ่งทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อแต่ละมัดเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอ่อนแรง ก็อาจจะส่งผลในการทำงานต่อกล้ามเนื้ออื่นๆได้ หรือในทางตรงข้ามหากกล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรง ก็สามารถเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้ออื่นได้อีกเช่นกัน

วันนี้เราจะมาสอนท่าการออกกำลังกาย ที่ทุกท่านสามารถทำได้ด้วยเองง่ายๆที่บ้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลาง แต่ถ้าอยากรู้ว่าจะมีท่าอะไรบ้าง แล้วต้องทำอย่างไร ต้องกดดูในคลิปนี้เลยค่ะ

Pain Away LINE Account
Book Appointment