การทำงาน การออกกำลังกาย และ การทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวัน เราต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นแขน ขา เป็นต้น
แขนก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถ้าไม่ได้เคลื่อนไหวนานหรือเกิดมีการอักเสบบริเวณหัวไหล่ อาจมีการติดยึดบริเวณถุงหุ้มข้อไหล่ คล้าย ๆ แคปซูล สร้างแถบเนื้อเยื่อขึ้นมาทำให้ขยับได้น้อยลง และอาการปวดตามมาขณะที่เคลื่อนไหว อาการข้อไหล่ติดมีอาการแบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะแรกจะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่จนไม่สามารถขยับได้ ระยะที่สองก็จะมีการติดยึดของข้อหัวไหล่เคลื่อนไหวได้น้อยมากและยังคงมีอาการปวด ระยะที่สามองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ขยับได้น้อยแต่อาการปวดลดลง ดังนั้น เราจึงควรขยับและบริหารบริเวณข้อหัวไหล่โดยการหมุนแขนหรือ ขยับบ้างเพื่อเป็นการป้องกันก่อนการเกิดข้อหัวไหล่ติดที่จะทำให้มีความลำบาก รำคาญ ในการใช้ชีวิตประจำวัน
#รักษาอาการปวดข้อไหล่กรุงเทพ #PainAway #รักษาอาการปวดกรุงเทพ
Pain Away LINE Account
Book Appointment