หลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสรีระ ไม่ว่าจะเป็นภาวะหลังค่อม (Kyphosis)
คอยื่นไปด้านหน้า (Head forward) และไหล่ห่อ (rounded shoulders)
ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง บ่าและคอ
 
วันนี้(26 มีนาคม 2564) Therapist ของ เพน อะเวย์ ได้ทบทวน
และฝึกฝนการออกกำลังกายที่จะช่วยให้คนไข้ ลดภาวะดังกล่าว
ซึ่งมีทั้งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนที่ถูกดึงรั้ง
หรือ การเสริมสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ
 
เนื่องจากปัญหาเรื่องสรีระ จะส่งผลโดยตรงต่อการทำงานขอกล้ามเนื้อ
การออกกำลังกายที่ช่วยปรับปรุงสรีระจะทำให้ลดอาการปวดได้อีกด้วย
Pain Away LINE Account
Book Appointment