ผู้คนส่วนใหญ่ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามักจะพบเจอกับอาการบาดเจ็บในแทบทุกวัน อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานั้นเป็นหนึ่งในอาการเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีอาการที่พบได้ทันทีคือ ความบวม แดง ร้อน บางครั้งอาจพบว่ามีเลือดออกหรือการผิดรูป
ประเภทต่าง ๆ ของอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่จัดให้เป็นอาการบาดเจ็บเฉียบพลันได้แก่
– กล้ามเนื้อฉีก
– เอ็นพลิก
– ฟกช้ำ
– ข้อเหลื่อม
– ข้อเคลื่อน
– กระดูกหัก
โดยอาการบาดเจ็บที่รุนแรง (อาการบวมหรือปวดอย่างมาก ข้อเคลื่อน หรือกระดูกหัก) จะต้องทำการปฐมพยาบาลเพื่อให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บใจเย็นลงและอยู่นิ่งๆ ก่อนที่ความช่วยเหลือจะมาถึง
อย่างไรก็ตาม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาส่วนมากสามารถรักษาได้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยใช้หลัก P.R.I.C.E. นี้
Protection – การป้องกันบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บโดยให้คงสภาพโครงสร้างของบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ และป้องกันการกระแทกหรือกระทบกระเทิน
Rest – การพักผ่อนโดยไม่ให้อวัยวะที่มีอาการบาดเจ็บเคลื่อนไหวหรือให้เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด เพื่อให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่
Ice – การใช้ความเย็นประคบบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บเพื่อลดความบวมแดงร้อน
Compression – การยึดหรือรัดบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บหลังการประคบเย็น เพื่อลดความบวม
Elevation – การยกอวัยวะที่มีอาการบาดเจ็บ มักทำหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว เพื่อลดการไหลเวียนเลือดไปบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บ เพื่อลดความบวมแดงร้อน
Pain Away LINE Account
Book Appointment