ภายหลังจากการออกกำลังกาย แทบจะทุกๆ คน มักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย
โดยสาเหตุของอาการปวดจะมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ
1) กรดแลคติก ซึ่งเป็นของเสียที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อหลังจากการเผาผลาญพลังงานจากการออกกำลังกาย โดยถ้ามีกรดแลคติกสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อในปริมาณมาก ก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าและปวดกล้ามเนื้อได้ แต่อาการปวดเมื่อยในลักษณะนี้ จะหายไปภายหลังเสร็จสิ้นการออกกำลังกายประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยร่างกายจะกำจัดกรดแลคติกเหล่านี้ออกจากกล้ามเนื้อผ่านทางระบบไหลเวียนโลหิต
2) การอักเสบจากเส้นใยกล้ามเนื้อที่ฉีกขาด โดยอาการปวดนี้จะเกิดขึ้นภายหลังการออกกำลังกายไปแล้ว 1-2 วัน และอาการปวดนี้จะดีขึ้นภายใน 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย อาการปวดที่เกิดขึ้นภายหลังนี้เรียกว่า DOMS (Delayed-Onset Muscle Soreness) โดยมักจะเกิดในผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย หรือผู้ที่ออกกำลังกายแต่เพิ่มจำนวนครั้งหรือเวลาในการทำ
อาการปวดเหล่านี้ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่หากออกกำลังกายผิดวิธี ก็จะทำให้มีอาการบาดเจ็บได้ ดังนั้น ผู้ที่ออกกำลังกายทุกท่านจึงควรดูแลรักษาร่างกาย ไม่หักโหม มีการยืดกล้ามเนื้อก่อนเล่นกีฬา หรือสามารถปรึกษาเทรนเนอร์ หรือคลินิกรักษากล้ามเนื้อเฉพาะทาง เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้องในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและพัฒนาศักยภาพของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
Pain Away LINE Account
Book Appointment