อาการปวดบ่า ปวดคอ ปวดศีรษะ หรือที่เรียกกันว่า ออฟฟิสซินโดรม “Office Syndrome” ในปัจจุบันทั้งวัยเรียน วัยทำงาน เริ่มมีอาการดังกล่าวมากขึ้น เหตุใด? จึงมีอาการดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากใช้งานกล้ามเนื้อเป็นเวลานานๆ ไม่ค่อยขยับ เลยเกิดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการปวดเป็นจุด ๆ หรือปวดทั่วทั้งบริเวณที่มีอาการ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ช่วยได้มากก็คือ การปรับพฤติกรรม โดยการบริหารกล้ามเนื้อ กระพริบตา ขยับ เปลี่ยนท่าทางระหว่างการทำงาน ทำการบ้าน เล่นคอมพิวเตอร์ หรือนั่งเรียนต่างๆ ทุก ๆ 10 นาที 20 นาที หรือ 1 ชั่วโมง อีกทั้งการปรับตำแหน่งองศาการนั่งทำงานให้เหมาะสมกับการนั่งทำงาน เป็นต้น แต่สิ่งที่บอกไปไม่ได้ช่วยลดอาการดังกล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งมีทางเลือกในการรักษาที่ช่วยบรรเทาได้เช่นกันโดยการนวดคลายกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งที่ทำให้เกิดอาการปวด บวกกับการบริหารกล้ามเนื้อไปด้วยทั้งสองอย่างนี้เมื่อทำพร้อมกันแล้วจะสามารถช่วยได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดีต้องขึ้นอยู่กับตัวเองด้วย
Pain Away LINE Account
Book Appointment