ข้อเข่า ถือเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและเป็นข้อต่อที่มีการทำงานค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากเป็นข้อต่อที่เชื่อมระหว่างข้อสะโพกและข้อเท้า ทำหน้าที่เพื่อรับน้ำหนักขณะยืน รวมทั้งเคลื่อนไหวขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคงหนีไม่พ้นการเดิน ไม่ว่าจะเป็นการเดินบนพื้นราบ เดินขึ้นบันได หรือแม้แต่การยืนล้วนแล้วแต่ต้องใช้งานข้อเข่าเพื่อมาทำกิจกรรมนั้นๆ จึงไม่แปลกหากข้อต่อที่เราใช้งานตลอดเวลาอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้หลายคนหากทำกิจกรรมแล้วเกิดอาการเจ็บบริเวณเข่า อาจคิดว่าสาเหตุมาจากข้อเข่าเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขณะทำกิจกรรมต่างๆไม่เพียงแค่ที่ข้อเข่าเท่านั้นที่เกิดการเคลื่อนไหว แต่ข้อต่ออื่นๆในร่างกายจะต้องเกิดการเคลื่อนไหวตามไปด้วย

ยกตัวอย่าง จากรูปจะเห็นว่าขณะก้าวขึ้นบันได ไม่เพียงแค่ข้อเข่าเท่านั้นที่ขยับแต่มีทั้ง กระดูกเชิงกรานที่จะมีการบิดหมุนเล็กน้อย ข้อสะโพกจะเกิดการงอพร้อมๆกับเข่าและข้อเท้าจะเกิดการเคลื่อนไหวตามกันไป ดังนั้นขณะขึ้นบันไดหากข้อต่อใดข้อต่อหนึ่งเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันหรือเคลื่อนไหวได้ไม่ดีก็อาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ และอาการบาดเจ็บที่เข่าที่หลายคนเคยเป็นสาเหตุอาจจะไม่ได้เกิดจากข้อเข่าโดยตรงแต่อาจเกิดจากข้อต่ออื่นที่เชื่อมติดต่อกับข้อเข่าได้เช่นกัน

ส่วนใหญ่ก่อนที่ข้อต่อจะเคลื่อนไหวได้ไม่ดี หรือเกิดอาการบาดเจ็บ มักจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าก่อน อาจเกิดจากกล้ามเนื้อตึงตัวเกินไปหรืออ่อนแรงกว่าอีกด้านนึง หรือการยึดติดบริเวณเอ็นกระดูกรอบๆหัวเข่า ทำให้ขณะเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมต่างๆ ข้อเข่าทำงานได้ไม่ดีส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

สำหรับวิธีแก้ไขที่สามารถทำได้ด้วยตนเองคือ การยืดกล้ามเนื้อกลุ่มที่ตึงตัวและกาเพิ่มความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายด้านที่อ่อนแรง แต่หากทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อประเมินอาการ หาสาเหตุที่แท้จริงของการบาดเจ็บและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับอาการแต่ละบุคคล โดยการรักษาเบื้องต้นจะเน้นไปที่ลดอาการเจ็บเป็นหลัก จากนั้นจะสร้างความสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่า ทั้งการคลายกล้ามเนื้อที่ตึงตัว การขยับข้อต่อเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว การยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายสร้างความแข็งแรง เพื่อให้สามารถกลับไปทำกิจกรรมได้ตามปกติและไม่เกิดอาการบาดเจ็บอีกต่อไป

Pain Away LINE Account
Book Appointment