อาการปวดศีรษะเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยที่สุดโดยพบได้ 9 ใน 10คน
ทั่วโลกมีคนปวดศีรษะเป็นประจำในทุก ๆ ปี และมีความรุนแรงของอาการจะอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ในขณะที่คนส่วนใหญ่เมื่อมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจะคิดว่าตัวเองเป็น “ไมเกรน”

ซึ่งบางครั้งก็ไม่จริงเสมอไป เพราะไมเกรนเป็นเพียง1ใน3 ของอาการปวดศีรษะ โดยมีเกณฑ์การจำแนกลักษณะเฉพาะของอาการปวดศีรษะ ซึ่งจะมีความแตกต่างของความรุนแรงและลักษณะของอาการปวด จำแนกได้ 3 แบบ ดังนี้

1. อาการปวดศีรษะจากความเครียดและกล้ามเนื้อตึงตัว – อาการปวดศีรษะที่พบได้ทั่วไป โดยมักจะมีอาการปวดตึง ๆ บริเวณด้านข้างของศีรษะ 2 ข้างตลอดเวลา รวมถึงปวดตึงแน่น ๆ บริเวณช่วงบ่า คอ หัวไหล่ ตาไวต่อแสงและรู้สึกบีบบริเวณหลังดวงตาโดยปกติอาการปวดชนิดนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 นาที หรือหลายชั่วโมง

2. อาการปวดศีรษะจากความผิดปกติของคอ – เป็นอาการปวดศีรษะประเภทที่พบจากการที่คอมีสรีระที่ผิดปกติไป เช่น คอยื่นไปด้านหน้า ส่งผลให้การรับและถ่ายเทน้ำหนักผิดปกติไป จนส่งผลให้กล้ามเนื้อโดยรอบเกิดการตึงตัว และทำให้เกิดอาการปวดศรีษาะ ซึ่งความรุนแรงจะอยู่ในระดับปานกลาง ถึงรุนแรง

3. อาการปวดศีรษะแบบไมเกรน – ลักษณะเด่นของไมเกรนคือ ปวดศีรษะข้างเดียว อาจย้ายข้างได้ แต่มักเป็นทีละข้าง ลักษณะการปวดเป็นแบบตุ้บๆ (คล้ายเส้นเลือดเต้น) ความรุนแรงของอาการปวดจะรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก อาการอื่นๆที่พบร่วมกับอาการปวดศีรษะ คือ อาการคลื่นไส้หรืออาเจียน มีอาการไวต่อแสง ไม่อยากเห็นแสงจ้า และไม่อยากได้ยินเสียงดัง อาการปวดศีรษะไมเกรนจะเป็นอยู่นาน 4 ชั่วโมง หรืออาจถึง 3 วัน

สรีระไม่ดีสามารถทำให้ปวดศีรษะได้!!

เชื่อหรือไม่ว่าอาการปวดศีรษะจากความเครียดและกล้ามเนื้อตึงตัวมีสาเหตุมาจากการอยู่ในสรีระที่ไม่ดีได้ โดยเฉพาะเวลาทำงาน คุณอาจจะนั่งห่อตัว ก้มหน้ามองจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ หรือต้องเขียนงานอยู่ในท่าที่ต้องเกร็งคอ ศีรษะยื่นและหัวไหล่ไปทางด้านหน้าเป็นประจำ การอยู่ในอิริยาบถแบบนี้จะส่งผลให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทบริเวณ คอ ทำให้เกิดอาการปวดตึง รู้สึกแน่นบริเวณคอจนถึงศีรษะออกไปยังกระบอกตา เพื่อบรรเทาอาการนี้
คุณลอง “แอ่นอกขึ้น ดึงหัวไหล่ไปทางด้านหลังโดยให้สะบักชิดกัน ดึงศีรษะไปทางด้านหลัง หน้าตรง” ลองทำค้างไว้ซัก 2-3 นาที แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นอย่างชัดเจน

เมื่อไหร่ที่คุณควรพบแพทย์???
ถึงแม้อาการปวดศีรษะทั่วไปจะมีอาการดีขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่หากคุณมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยเราแนะนำให้รีบมาพบแพทย์ทันที

  • การมองเห็น เห็นภาพไม่ชัด
  • อ่อนเพลีย มึนงง สับสน และมีไข้ร่วมด้วย
  • หอบเหนื่อย หายใจถี่
  • พูดไม่เป็นคำ พูดไม่ชัด
  • คลื่นไส้ อาเจียนตลอดเวลา
  • มีอาการแย่ลงเรื่อย ๆ โดยไม่ดีขึ้น

หากคุณมีอาการที่กล่าวมานี้หรืออาการปวดศีรษะทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เราขอแนะนำให้คุณรีบไปพบแพทย์ในทันที

Pain Away LINE Account
Book Appointment