ปวดหลังช่วงล่าง (Lower Back Pain)

#รักษาปวดหลัง #รักษากายภาพบำบัด #กรุงเทพ #LowerBackPain #Bangkok

เป็นอาการที่พบบ่อยมากอาการหนึ่ง พบได้ทุกช่วงวัยอายุ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามระยะเวลาที่เกิดอาการ คือ ปวดอย่างเฉียบพลัน (acute low back pain) ซึ่งมักจะหายได้เอง หรือรักษาหายได้ภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าอาการปวดค่อยเป็นค่อยไปนานเกิน 3 เดือนขึ้นไป เรียกว่า ปวดแบบเรื้อรัง (chronic low back pain) ในบางรายอาจมีอาการชาหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อร่วมด้วย

กลุ่มสาเหตุของอาการปวดหลัง

 1. มีปัญหาของหมอนรองกระดูกสันหลัง ทั้งมีการทับเส้นประสาท (herniated disc) และไม่มีการทับเส้นประสาท (degenerative disc)
 2. มีปัญหาอาการปวดจากการใช้ท่าทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
 3. มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังเช่น กระดูกสันหลังเสื่อม (spondylosis) กระดูกสันหลังคด (scoliosis) กระดูกสันหลังเลื่อน (spondylolysis) กระดูกสันหลังเคลื่อน (spondylolithesis) ไขสันหลังตีบแคบ (spinal stenosis)

การรักษาทางกายภาพบำบัด โดยเทคนิคและวิธีต่างๆดังนี้

 1. การรักษาด้วยเครื่อง (ultrasound combine high voltage)
  • ลดอาการปวด
  • ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
  • เพิ่มความยืดหยุนให้กับกล้ามเนื้อ
  • กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
 2. การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
  • ลดอาการปวด
  • รักษาสภาพของกล้ามเนื้อไม่ให้เกิดการฝ่อลีบ
  • ฟื้นฟูเส้นประสาทที่ถูกทำลาย
  • บรรเทาอาการชา
 3. การรักษาโดยการนวดและการยืดกล้ามเนื้อ
  • คลายกล้ามเนื้อ ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
  • เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
  • เพิ่มความยืดหยุนให้กับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
 4. แนะนำการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายรวมทั้งแนะนำลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง

การยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างเพื่อลดอาการปวดหลัง


  1. นอนหงายบนพื้นราบ ชันเข่าไว้ข้างหนึ่ง อีกข้างงอเข่าขึ้นมา ใช้มือค่อยๆ ดึงเข่าทั้งสองข้างเข้าหาหน้าอก จะรู้สึกตึงบริเวณหลังล่างและสะโพกข้างนั้น

  2. นอนหงายบนพื้นราบ กางแขนทั้งสองข้าง งอเข่าข้างหนึ่งยกขาพาดไปอีกด้าน ใช้มือด้านนั้นกดขาลง จะรู้สึกตึงเอวด้านข้าง

  3. คุกเข่า ตั้งคลาน หายใจเข้ายกตัวโก่งหลังขึ้น หายใจออกกดตัวและยกสะโพกขึ้น

  4. นั่งคุกเข่ากับพื้น ก้าวขาไปด้านหน้าหนึ่งข้างหน้าให้เข่าอยู่ในแนวเดียวกับข้อเท้า ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้า ค่อยๆงอเข้าด้านหน้าพร้อมกับโน้มตัวไปทางด้านหน้า จะรู้สึกตึงตรงหน้าเชิงกรานและหน้าขาของขาด้านหลัง

  5. เริ่มจากนอนหงายบนพื้นราบ ชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง ยกขาอีกข้างขึ้น พยายามให้เข่าเหยียดตรง ใช้มือจับบริเวณล่างต่อของข้อเข่า จะรู้สึกตึงสะโพกและขาด้านหลังของข้างที่ยกขึ้น
Pain Away LINE Account
Book Appointment