เป็นการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อที่บริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ ซึ่งโดยปกติแล้วเส้นเอ็นที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือจะมีปลอกหุ้มเอ็นคลุมไว้ ทำให้เอ็นสามารถเคลื่อนที่ได้โดยอย่างง่ายดาย แต่เมื่อใดก็ตามที่ปลอกหุ้มเอ็นเกิดการอักเสบหรือบวมขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดในการขยับเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ
สาเหตุ
เกิดจากการใช้งานซ้ำๆเป็นเวลานานของข้อมือเเละนิ้วหัวแม่มือ เช่นการใช้กรรไกรตัดสิ่งของต่างๆ หรือในปัจจุบัน การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ก็สามารถส่งผลให้เกิดการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นนิ้วหัวแม่มือได้เช่นกัน
อาการของโรค

  • มีอาการปวดหรือเจ็บบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ ในบางรายอาจมีอาการปวดและร้าวไปที่ข้อศอก และจะปวดมากโดยเฉพาะเวลาจับหรือหยิบสิ่งของต่างๆ
  • มีอาการบวม (อาจมีอาการแดงร่วมด้วย) ที่บริเวณเอ็นของนิ้วหัวแม่มือ
  • หากตรวจโดยการกำนิ้วหัวแม่มือและหักข้อมือลงทางด้านนิ้วก้อยจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ

การรักษา

  • พักการใช้งานและเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้นิ้วหัวแม่มือ
  • การใช้การประคบร้อน หรือเย็นเพื่อลดอาการอักเสบ และลดอาการปวดในกรณีที่มีอาการ บวม เเดง ร้อน ที่โคนนิ้ว
  • การนวดคลายกล้ามเนื้อที่มีการแข็งตึง
  • การใช้ ultrasound
  • การใช้ support หรือ เฝือกอ่อนดามโคนนิ้วหัวแม่มือ
  • การใช้ยาลดปวดและการอักเสบ
  • หากอาการไม่ตอบสนองต่อวิธีรักษาดังกล่าวก็จะใช้การฉีดสเตียรอยด์
Pain Away LINE Account
Book Appointment