หนึ่งในเหตุผลหลักที่ผู้คนมองหาการรักษาร่างกายจากศาสตร์เซไต คือ ปัญหาปวดบริเวณหลังและช่วงคอ และถึงแม้ว่า วิธีการรักษาจะใช้วิธีที่เรียกว่า การดัดกระดูกสันหลัง (Spinal Manipulation) แต่การบำบัดด้วยศาสตร์ seitai เป็นการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพที่ดีของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและระบบประสาทเพื่อรับประกันสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ในภาพรวม

ประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันมีการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ seitai เพิ่มมากขึ้น มีข้อมูลยืนยันว่าการบำบัดด้วยการดัดกระดูกสันหลังของนักบำบัด seitai ร่วมกับการออกกำลังกายจะเป็นการบรรเทาอาการปวดบริเวณหลังและช่วงคอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ยา
การเข้าพบนักบำบัด seitai เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อคุณมีปัญหาอาการปวดบริเวณช่วงคอ หลัง ข้อต่อหรืออาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะหากคุณมีอาการปวดจากอุบัติเหตุ จากการทำงานบ้านหรือการใช้ท่านั่งที่ไม่ถูกต้อง

อาการปวดบริเวณหลังและช่วงคอ

นักบำบัด seitai เป็นอาชีพด้านสุขภาพที่เป็นที่รู้จักและมีหน้าที่ในการรักษาปัญหาอาการปวดบริเวณหลังและช่วงคอรวมถึงอาการปวดศีรษะอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับแพทย์ที่ทำหน้าที่สั่งจ่ายยาหรือทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นักบำบัด seitai ใช้เพียงมือในปรับโครงสร้ากระดูกสันหลังให้เข้าที่และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
นักบำบัด seitai ทำหน้าที่จัดโครงสร้างระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยเปลี่ยนตำแหน่งร่างกายของคุณและกดจุดบนกระดูกสันหลังของคุณที่อยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง ระหว่างการรักษาอาจมีเสียงคล้ายกับเวลาที่เราดัดนิ้วเนื่องจากการเปลี่ยนแรงกดทับบริเวณข้อต่อของคุณจะมีการปล่อยอากาศออกมา
การที่นักบำบัด seitai ปรับโครงสร้างด้วยมือและลงน้ำหนักที่เหมาะสมจะสามารถช่วยปลดบล็อคพลังจากระบบประสาทและทำให้พลังงานไหลเวียนจากกระดูกสันหลังและทั่วร่างกายของคุณได้ดีขึ้น

แผนการรักษา

นักบำบัด seitai จำนวนมากจะตรวจสภาพร่างกายของคุณโดยไม่เพียงเพื่อหาวิธีการจัดกระดูกที่เหมาะสมหรือรักษาอาการเจ็บป่วยบริเวณข้อต่อต่างๆของคุณเท่านั้นแต่ยังวางแผนการรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวมของคุณเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยอื่นๆในอนาคต ทั้งนี้ นักบำบัด seitai จะตรวจระดับสุขภาพของผู้เข้ารับการรักษา จากนั้นจะทำการวางแผนการรักษา
โดยแผนการรักษาปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกอาจประกอบด้วยการทำปรับสรีระ ร่วมกับการปรับตำแหน่งกระดูกให้เหมาะสมและขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกาย
ยิ่งไปกว่านั้น นักบำบัด seitai บางรายอาจแนะนำวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดี ด้วยวิธีการรักษาแบบองค์รวมนี้จะสามารถลดความต้องการในการใช้ยาซึ่งมีโอกาสดื้อยาได้รวมถึงการผ่าตัดที่ไม่ต้องการ

Pain Away LINE Account
Book Appointment