การออกกำลังกายเสริมสร้างความเข้มแข็งกับการดูแล seitai เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้อาการปวดหลังส่วนล่าง
ผู้ป่วยที่เคยมีโรคหัวใจจำเป็นต้องปรึกษากับนักบำบัด seitai และหมอแพทย์ก่อนเริ่มต้น เพื่อยืนยันว่าสามารถรับการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของหัวใจได้ นักบำบัด seitai เหล่านี้จะให้คำแนะนำพิเศษแก่ผู้ป่วยเช่นเกี่ยวข้องกับสุขภาพส่วนตัวของพวกเขา

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

มันได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญมากที่สุด เพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง เสริมสร้างความเข้มแข็งและป้องกันหลังส่วนล่าง แล้วในที่สุดพัฒนาคุณภาพชีวิต
การออกกำลังกายแบบแอโรบิครวมกับนวดแบบ seitai สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อตึงขึ้น ส่งเสริมการไหลเวียนเลือดและการย่อยอาหาร การเดินเล่นวันละครั้งหรือสองครั้งเป็นแบบนิยม ทำงานบ้านหรือทำกิจกรรมประจำวันทุกชนิดก็ได้ การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมากมาย

ประเภทการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายสำหรับผู้ปวดหลังส่วนล่างมีหลายประเภท
อย่างเช่น ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดน้อยที่สุดในท่าเหยียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปวดขามากหรือน้อยลง (แบบเหยียด) การออกกำลังแบบท่าวิดพื้น จะมีผลมากที่สุด
ถ้าผู้ป่วยรู้สึกดีกว่าตอนก้มลงไป (แบบก้ม) สามารถออกกำลังกายแบบที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลังส่วนล่างได้ เช่นกดหลังติดพื้น ทำท่านั่งแล้วก้มลง ยกหัวเข่าถึงหน้าอก หรืออย่างอื่นๆ จะช่วยให้อาการดีขึ้น
การออกกำลังกายที่แก้ความปวดหลังส่วนล่างได้อย่างเช่น:

  • รับรู้อากัปกิริยาหรือพัฒนาการทรงตัว
  • ยืดกล้ามเนื้อที่ตึงเข้าสู่แกนร่างกาย เอ็นร้อยหวาย และกล้ามแน่นที่ใช้ในการรักษาท่าทาง
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อที่รักษากระดูกเชิงกราน (กล้ามเนื้อลำตัว)
  • ออกกำลังกายแบบที่ได้รับการพิสูจน์ว่าดูแล seitai ได้

ผลการศึกษาแสดงว่า:

  • มันได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าการออกกำลังกายสามารถแก้อาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังได้ เทียบเท่าหรือมากกว่าวิธีอื่นๆที่ไม่ใช้การผ่าตัด
  • มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการออกกำลังกายอย่างช้าๆด้วยอุปกรณ์มืออาชีพสามารถช่วยรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างได้ หากอาการไม่หนัก
  • ผลการศึกษาบางส่วนพิสูจน์แล้วว่าการออกกำลังกายสามารถแก้อาการปวดหลังส่วนล่างได้ แต่ผลน้อยกว่าวิธีอื่นๆที่ไม่ใช้การผ่าตัดหากอาการหนักมาก

ขณะประกอบการรักษา seitai นักบำบัด seitai จำเป็นต้องติดตามผลโปรแกรมการออกกำลังกายเสมอ หลังจากการทดลองครั้งแรกเพื่อประเมินประสิทธิผล
โดยทั่วไปแล้ว เราขอแนะนำผู้ป่วยทุกคนทำการออกกำลังกายแบบที่คุณชอบและทำได้ประจำวัน หากคุณกำลังมีอาการปวดหลังส่วนล่าง กำลังรักษา seitai ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของร่างกาย หรืออยากจะป้องกันโรค

Pain Away LINE Account
Book Appointment