ความแก่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับใครหลายๆคนอันเนื่องมาจากโรคภัยต่างๆที่ตามมาและส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้น ควรรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นด้วยขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย ไม่ต้องใช้ยาและใช้เพียงวิธีการบำบัดตามธรรมชาติเท่านั้น ส่งผลให้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์เซไต กำลังเป็นศาสตร์ทางเลือกที่เป็นที่รู้จักในการช่วยดูแลกระบวนการของอายุที่เพิ่มมากขึ้น
การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์เซไต (Seitai) กำลังเป็นศาสตร์ทางเลือกที่เป็นที่รู้จักในการช่วยดูแลกระบวนการของอายุที่เพิ่มมากขึ้น การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์เซไต สามารถช่วยในเรื่องต่างๆ ดังนี้:
การออกกำลังกายและโภชนาการในแต่ละวัน:

  ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ออกกำลังกาย 15 นาทีต่อวัน และรักษาร่างกายไม่ให้ขาดน้ำรวมถึงการรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (E-stimulation):

  ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ใช้สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อหรือควบคุมความเจ็บปวด

การบำบัดด้วยอัลตราซาวด์ (Ultrasound Therapy):

  รักษาอาการเจ็บปวดและกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

การประคบร้อน (Hot Packs):

  ลดอาการเจ็บปวด การอักเสบ ลดอาการตึงบริเวณข้อต่อและบรรเทาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ

การจัดกระดูกสันหลังเป็นประจำ:

  บรรเทาอาการของโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Neuromusculoskeletal)

การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษา (Therapeutic Exercises):

  ฟื้นฟูความแข็งแรงของหลังของคุณและค่อยๆกลายเป็นกิจวัตรในทุกๆวัน

ในช่วงวัยทองของคุณ

การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์เซไตเป็นการเสริมการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและช่วยให้สุขภาพในภาพรวมดีขึ้น ต่อไปนี้คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรพิจารณาใช้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์เซไตเพื่อรับประโยชน์สูงสุดในช่วงวัยทองของคุณ:
เสริมความแข็งแกร่งและการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษาของคุณ:

  การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษามีประโยชน์อย่างยิ่งในการบรรเทาอาการเมื่อยล้าหรือความเจ็บปวดในทุกๆวัน คุณสามารถเข้าพบนักนวดบำบัดปรับโครงสร้างเพื่อช่วยคืนความแข็งแรงให้แก่หลังของคุณ

หยุดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า:

  การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าใช้สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อและจัดการกับความเจ็บปวด โดยเทคนิคนี้จะช่วยหยุดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ทำให้ปวดและทำให้คุณเป็นตะคริวเมื่ออายุมาก

รักษาการจัดเรียงกระดูกของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม:

  การเข้ารับการปรับโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งในการรักษาแนวกระดูกสันหลังของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มสุขภาพที่ดีของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกเพื่อเป็นการรักษาสภาพร่างกายที่ดีของคุณ

บอกลาความเมื่อยล้า อาการบวมและอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อด้วยการประคบร้อน:

  มีอาการบาดเจ็บหลากหลายประเภทที่ใช้การบำบัดรักษาด้วยการแผ่นประคบร้อนและแผ่นประคบเย็น ซึ่งช่วยลดอาการบวม บรรเทาความปวด ช่วยให้ข้อต่อที่แข็งคลายตัวอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ

ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดี:

  การรักษาและการปฏิบัติตนด้วยการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารจำเป็นในปริมาณที่สมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรบผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยังเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการลดความเสี่ยงของการรับรู้ลดลงและอาการปวดฉับพลันและรุนแรง

รักษาอาการเจ็บปวดด้วยการบำบัดด้วยอัลตราซาวด์:

  การใช้การบำบัดด้วยอัลตราซาวด์ นักจัดกระดูกสามารถกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายที่หายไปและบรรเทาอาการเจ็บปวด
Pain Away LINE Account
Book Appointment