ครอบครัว Pain Away Clinic

ตั้งแต่เราเปิดให้บริการ เราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ที่คลินิกของเรา ท่านจะได้รับการรักษาจากนักบำบัด แพทย์ทางเลือกที่ดี และแน่นอนว่าคุณคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเช่นกัน

สิมิลันเป็นนักกายภาพบำบัดที่เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
หลังจากนั้นเธอได้ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัด
ซึ่งทำให้เธอมีประสบการณ์จากการรักษาคนไข้ในรูปแบบต่างๆ
ทั้งการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการนวดคลายกล้ามเนื้อ
เธอพร้อมจะรักษาคนไข้อย่างสุดฝีมือจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอมี
รวมถึงความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทางคลินิก: การฟื้นฟูสมรรถภาพ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
การขยับข้อต่อเพื่อลดอาการติด ออกกำลังกายเพื่อการรักษา นวดรักษา
นวดสปอร์ต ตลอดจนโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ กภ.สิมิลัน อินสว่าง

PT

หมอที่มีความรักในการรักษา ที่ต้องการรักษาคนไข้ของเขาให้ดีขึ้นอย่างเร็วที่สุด เขาทุ่มเทที่จะดูแลคนไข้ของเขาอย่างดีที่สุด

แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทางคลินิก: นวดรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม ปวดศรีษะ โรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง แขน ปลายนิ้วมือชา

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ (TOEIC Score: 905)

พท.ป. วงศ์วริศ ปิยะศิริศิลป์

ATTM.D.

ธิดาเทพเป็นแพทย์แผนจีนที่เรียนจบในหลักสูตรปริญญาร่วมจากมหาวิทยาลัยหัวเ
ฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
เธอมีประสบการณ์ในการรักษาจากประเทศจีนที่เธอไปศึกษามา
ซึ่งเธอเป็นหมอที่เชื่อมั่นในศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งการฝังเข็ม และครอบแก้ว
รวมถึงสนใจ และศึกษาในด้านการฝังเข็มคลายจุด (Dry needling)
และการนวดรักษาคลายจุด เธอมุ่งหวังว่า

การรักษาของเธอจะช่วยให้คนไข้หายจากอาการเจ็บปวด
และเธอไม่หยุดยั้งที่จะเรียนรู้เทคนิค และวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ

แพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Shanghai University of
Traditional Chinese Medicine
ประสบการณ์ทางคลินิก: ฝังเข็มโรคนอนไม่หลับ โรคไมเกรน โรคเครียด
อัมพฤกษ์อัมพาต อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ไหล่ติด
ตลอดจนการฝังเข็มแบบ Dry needling ปวดประจำเดือน ปรับฮอร์โมน
ครอบแก้วคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก ยาจีนรักษาโรคทั่วไปและปรับสมดุลร่างกาย
ความสามารถด้านภาษา: ไทย อังกฤษ จีน พจ. ธิดาเทพ ฟังประเสริฐกุล

CM.D

หมอที่ความใส่ใจในคนไข้ ซึ่งดูแลพวกเขาเหมือนคนในครอบครัว เขามักอธิบายให้คนไข้ของเขาเข้าใจในอาการของพวกเขาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้อาการกลับมาเป็นอีกในอนาคต

แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางคลินิก: นวดรักษาอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดข้อต่อสะโพก ปวดร้าวลงขา ปวดเข่า ปวดข้อศอก โรคออฟฟิศซินโดรม โรคไหล่ติด โรคปวดศรีษะไมเกรน ปวดบ่าคอ

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ

พท.ป. เจษฎา ผุดลาภ

ATTM.D.

ชวิศาเป็นนักกายภาพบำบัดที่เรียนจบจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากนั้นเธอได้ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัด 3 ปี

เธอมีประสบการณ์การรักษาด้านกายภาพบำบัดในคนไข้ที่มีกลุ่มอาการปวดกล้ามเ
นื้อและเยื่อพังผืด ไหล่ติด และอื่นๆ หลังจากนั้นเธอยังได้ไปศึกษาต่อด้าน
manipulative physiotherapy ณ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ
เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคลินิก (Clinical reasoning) รวมไปถึงเทคนิค
และวิธีการรักษาต่างๆ
ทำให้เธอมีความรู้และวิธีการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำที่จะช่วย รักษา
และฟื้นฟูอาการป่วยของคนไข้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Manipulative physiotherapy, University of Birmingham
ประสบการณ์ทางคลินิก: รักษากลุ่มอาการข้อติดด้วยการขยับข้อต่อ
ออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้อและกระดูก ด้วยการรักษาด้วยมือ (manual therapy)
รองช้ำ ปวดส้นเท้า ออกกำลังเพื่อการรักษาและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ความสามารถด้านภาษา: ไทย อังกฤษ ภก.ชวิศา วศินชัชวาล

PT

หมอที่มีความตั้งใจในการทำงานสูง ใจเย็นและพร้อมให้บริการแก่คนไข้ทุกคนด้วยความเอาใจใส่ เธอชอบที่จะรับฟังคนไข้อย่างละเอียดก่อนให้การรักษา

แพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 5 ปีซ้อน

ประสบการณ์ทางคลินิก: ปวดหัว ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเข่า หวัด อัมพาตครึ่งหน้า นอนไม่หลับ เบาหวาน ความดัน งูสวัด ลดน้ำหนัก ปรับสมดุลร่างกาย โรคทางอายุรกรรม และฝังแก้อาการปวดตามจุด trigger point

ความสามารถทางด้านภาษา: ไทย อังกฤษ จีน

พจ. ธัญลักษณ์ พงศ์ศศิธร

CM.D.

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลทางการแพทย์อย่างเป็นประจำ ถือคติว่า

คนไข้ต้องได้รับการรักษาดีที่สุด

นพ. นวพล คงแก้ว

MD.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขาเป็นใจดี ซื่อสัตย์ และพร้อมให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความกระตือรือร้น

เขาดูแลและห่วงใยลูกค้าทุกท่านเหมือนดั่งครอบครัว

ความสามารถทางด้านภาษา: ไทย อังกฤษ มีคะแนน TOEIC 955

นายวิศรุต ปิยะศิริศิลป์

พนักงานต้อนรับ

หมอที่มีความตั้งใจในการรักษาอาการป่วยของคนไข้ อยากให้คนไข้ดีขึ้นด้วยความเมตตาจิตของหมอที่มีต่อคนไข้ รักษาคนไข้ทุกคนอย่างเต็มที่โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการตรวจและรักษาได้

แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)

เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYC Exchange Student Program ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2012

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ

Panida Tangpiyanan

ATTM.D.

ผู้เข้ารับการรักษาที่พึงพอใจของเรา

สวัสดีครับ ผมชื่อโกมะ ผมเป็นโปรกอล์ฟ ผมได้มาที่ เพน อะเวย์ คลินิก เพื่อรักษาสภาพความสมดุลของร่างกายและกล้ามเนื้อ ในตอนนี้ผมกำลังพยายามที่จะตีลูกกอล์ฟให้ไกลขึ้น เพราะฉะนั้นผมต้องทำออกกำลังกายฝึกฝนกล้ามเนื้ออย่างมาก โดยปกติหลังการออกกำลังกาย ผมจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วทั้งตัว และสามารถบาดเจ็บได้ง่าย แต่หลังจากที่ผมมารักษาที่คลินิกนี้แล้ว อาการปวดของผมก็ลดลงอย่างมากและมันแทบไม่กวนใจผมเลย

ผมก็จะพยายามรักษาสภาพร่างกายของผมไว้ และฝึกฝนต่อเพื่อตีลูกกอล์ฟให้ไกลยิ่งขึ้น ควบคู่กับการรักษานี้ต่อไปครับ

Mr. Goma

นักกอล์ฟอาชีพ

คุณหมอและทีมของเขาได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร ซึ่งคุณจะรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณก้าวเข้ามาในคลีนิกนี้ เมื่อคุณเล่าเรื่องราวของอาการปวดให้คุณหมอฟัง คุณหมอจะรับฟังคุณอย่างตั้งใจและพยายามทำความเข้าใจในแต่ละจุดของอาการปวดก่อนที่เขาจะเริ่มวางแผนการรักษา ผมมีความรู้สึกที่อยากจะร่วมมือกับเขามากกว่าที่จะต่อต้านการรักษาจากเขา และผมยังมีความเข้าใจในอาการของผมมากขึ้น คุณหมอใช้เวลาเพื่อตอบคำถามข้อสงสัยของผมอย่างละเอียด ซึ่งนั่นทำให้ผมรู้สึกพึงพอใจอย่างมาก

การนวดกดจุดรักษาโดยการกดลงไปในกล้ามเนื้อชั้นลึกๆ อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บ แต่ผมสามารถบอกได้ว่า นั่นคือวิธีที่ดีสำหรับการทำให้กล้ามเนื้อคลายลงได้ โดยผมนั้นมีอาการกล้ามเนื้อหลังแข็งตึง และมีอาการปวดมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งภายหลังการรักษาเพียง 10 ครั้ง ก็ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าอาการเหล่านั้นดีขึ้นเป็นอย่างมาก

สำหรับอาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงแข็งเกร็ง เพน อะเวย์ คลีนิก เป็นที่ๆ คุณควรไป

ขอบคุณ

Luthar

โมเดล

ผมได้รับการรักษาที่ เพนอะเวย์คลีนิก ด้วยสองเหตุผลหลักๆ คือ ความเป็นมืออาชีพและความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ขณะนี้ผมก็ได้ทำการรักษาที่นี่แล้วหลายครั้ง ซึ่งผมก็คงจะไม่พึงพอใจมากไปกว่านี้ ด้วยระดับความเป็นมืออาชีพของพนักงานแต่ละคน และความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างมาก ผมรู้สึกได้ว่าผมได้รับการดูแลอย่างดีและสามารถไว้วางใจพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผมขอแนะนำให้ทุกคนที่มีอาการปวดหรืออาการร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปวด มารับการรักษาจากพวกเขา คุณจะรู้สึกดีที่ได้ทำเช่นนั้น พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้อย่างแท้จริงในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ

ขอให้ทุกคนสุขภาพดี

โค้ช โทนี่

ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อลินดา มาจากประเทศเยอรมนี และทำงานเป็นนางแบบอิสระอยู่ในประเทศไทยนี้ ดิฉันรู้จัก เพน อะเวย์ คลินิก นี้ด้วยงานนางแบบนี่ล่ะ ดิฉันมีอาการปวดหลังมาเป็นเวลานานเพราะด้วยงานที่ดิฉันทำก่อนหน้าที่จะมาเป็นนางแบบอิสระนี้ ดังนั้น ฉันจึงถือโอกาสเข้ารับการรักษาที่นี่ และมันทำให้ฉันรู้สึกดีมาก ดิฉันรู้สึกว่าอาการปวดดีขึ้นแทบจะหายไปเลย และสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พนักงานของคลินิกก็มีอัธยาศัยดี มีระเบียบมารยาท และมีความเป็นมืออาชีพมาก ซึ่งมันทำให้ฉันประทับใจสุด ๆ นอกจากนี้ดิฉันยังชอบในการที่พวกเขาใช้เวลาใส่ใจในรายละเอียดการรักษาของคนไข้แต่ละคนตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยการรักษา ตลอดจนให้คำแนะนำหลังการรักษา ซึ่งมันช่วยฉันได้มาก มันทำให้อาการปวดของฉันหายแทบจะเหมือนไม่มีอาการปวด เพราะฉะนั้นฉันจึงสามารถพูดแนะนำคนอื่นได้ว่าให้มารับการรักษาที่ เพน อะเวย์ คลินิก นี้หากมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ฉันเคยมีอาการปวดหลังช่วงล่าง เข่า หัวไหล่ และอาการเหล่านี้ดีขึ้นมาก ตอนนี้ฉันยังคงรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมันทำให้ฉันรู้สึกดีมาก ๆ

Linda Klement

ให้เราช่วยทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้น ทำการนัดเลยวันนี้

Call Now Button