ครอบครัว Pain Away

ตั้งแต่เราเปิดให้บริการ เราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ที่คลินิกของเรา ท่านจะได้รับการรักษาจากนักบำบัด แพทย์ทางเลือกที่ดี และแน่นอนว่าคุณคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเช่นกัน

สิมิลันเป็นนักกายภาพบำบัดที่เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
หลังจากนั้นเธอได้ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัด
ซึ่งทำให้เธอมีประสบการณ์จากการรักษาคนไข้ในรูปแบบต่างๆ
ทั้งการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการนวดคลายกล้ามเนื้อ
เธอพร้อมจะรักษาคนไข้อย่างสุดฝีมือจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอมี
รวมถึงความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทางคลินิก: การฟื้นฟูสมรรถภาพ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
การขยับข้อต่อเพื่อลดอาการติด ออกกำลังกายเพื่อการรักษา นวดรักษา
นวดสปอร์ต ตลอดจนโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ
กภ.สิมิลัน อินสว่าง

PT

นักกายภาพบำบัด เกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพบำบัดและการนวดคลายกล้ามเนื้อจากคลีนิคกายภาพบำบัดมาก่อน เป็นนักกายภาพบำบัดที่มีความสนใจในการออกกำลังกายและพิลาทิสโดยมักจะออกกำลังกายหลังจากเลิกงานอย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยืดเหยียด เสริมสร้างความแข็งแรง และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายโดยวิเคราะห์จากปัญหาของแต่ละคน นอกจากนั้นยังมีความถนัดในการรักษาคนไข้กลุ่มอาการข้อติด เช่น ข้อไหล่ติด และ ข้อเข่าเสื่อม เธอจึงมีทักษะและความมั่นใจที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล

ประสบการณ์ทางคลินิก : การรักษาและฟื้นฟูกล้ามเนื้อนักกีฬาและคนไข้หลังผ่าตัด การรักษากลุ่มอาการข้อติด การขยับข้อต่อ การออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ความสามารถด้านภาษา : ไทย อังกฤษ

กภ. สมิตานัณ คิ้มแหน

PT

ชวิศาเป็นนักกายภาพบำบัดที่เรียนจบจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากนั้นเธอได้ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัด 3 ปี

เธอมีประสบการณ์การรักษาด้านกายภาพบำบัดในคนไข้ที่มีกลุ่มอาการปวดกล้ามเ
นื้อและเยื่อพังผืด ไหล่ติด และอื่นๆ หลังจากนั้นเธอยังได้ไปศึกษาต่อด้าน
manipulative physiotherapy ณ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ
เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคลินิก (Clinical reasoning) รวมไปถึงเทคนิค
และวิธีการรักษาต่างๆ
ทำให้เธอมีความรู้และวิธีการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำที่จะช่วย รักษา
และฟื้นฟูอาการป่วยของคนไข้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Manipulative physiotherapy, University of Birmingham
ประสบการณ์ทางคลินิก: รักษากลุ่มอาการข้อติดด้วยการขยับข้อต่อ
ออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้อและกระดูก ด้วยการรักษาด้วยมือ (manual therapy)
รองช้ำ ปวดส้นเท้า ออกกำลังเพื่อการรักษาและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ความสามารถด้านภาษา: ไทย อังกฤษ

ภก.ชวิศา วศินชัชวาล

PT

ด้วยความตั้งมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำให้คุณหมอตั้งใจและใส่ใจการรักษาผู้ป่วยทุกคน

อย่างเต็มที่ ประสบการณ์การรักษามามากกว่า 2 ปีทำให้สามารถวินิจฉัยอาการ หาสาเหตุอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งทักษะความสามารถของการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก และยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ป่วย ทำให้ลดระยะเวลาการรักษา แต่ไม่ลดประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดังเดิมโดยไม่มีอาการเจ็บซ้ำกลับมา นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องท่ากายบริหารเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำกลับไปทำที่บ้าน เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ

พนิดา ตั้งปิยนันท์

ATTM.D.

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลทางการแพทย์อย่างเป็นประจำ ถือคติว่า

คนไข้ต้องได้รับการรักษาดีที่สุด

นพ. นวพล คงแก้ว

MD.

สำนักวิชาการบูรณาการทางการแพทย์ สาขาวิชา แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เธอมีประสบการณ์ในการทำงานใน สหคลินิก 2 ปี เธอจึงมีทักษะและเทคนิคในการนวด รักษากลุ่มอาการกล้ามเนื้อ รวมถึงการกดนวดกล้ามเนื้อชั้นลึกและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมด้วย นอกจากนี้เธอยังเป็นคนใจเย็นและมีการวางแผนการรักษาให้กับคนไข้แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม แม้เธอจะตัวเล็กแต่เธอสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างไม่มีปัญหาสำนักวิชาแพทย์ทางเลือก สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์ทางคลินิก: การรักษาและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่างไปจนถึงสะโพก การให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่คนไข้แต่ละคน

ความสามารถด้านภาษา : ไทย อังกฤษ บาฮาซ่า

พท.ป. ร็อยยาน ดอเลาะหะวอ

ATTM.D.

มีทักษะการตรวจร่างกายควบคู่ไปกับการอธิบายลักษณะสรีระร่างกายของคนไข้

แต่ละคน รวมไปถึงการรักษาคนไข้ อย่างเอาใจใส่ด้วยทักษะการกดนวดคลายกล้ามนื้อชั้นลึกและจุดกดเจ็บ (trigger point)นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำและการออกกำลังกายที่เหมาะสมได้อีกด้วย

ประสบการณ์ทางคลินิก : การนวดรักษาอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดข้อต่อสะโพก

อาการปวดร้าวลงขา ปวดเข่าหรือศอก กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

โรคไหล่ติดและอาการปวดศีรษะไมเกรน

แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสามารถด้านภาษา : ไทย , อังกฤษ

พท.ป. เจษฎา ผุดลาภ

ATTM.D.

ผู้เข้ารับการรักษาที่พึงพอใจของเรา

สวัสดีครับ ผมชื่อโกมะ ผมเป็นโปรกอล์ฟ ผมได้มาที่ เพน อะเวย์ คลินิก เพื่อรักษาสภาพความสมดุลของร่างกายและกล้ามเนื้อ ในตอนนี้ผมกำลังพยายามที่จะตีลูกกอล์ฟให้ไกลขึ้น เพราะฉะนั้นผมต้องทำออกกำลังกายฝึกฝนกล้ามเนื้ออย่างมาก โดยปกติหลังการออกกำลังกาย ผมจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วทั้งตัว และสามารถบาดเจ็บได้ง่าย แต่หลังจากที่ผมมารักษาที่คลินิกนี้แล้ว อาการปวดของผมก็ลดลงอย่างมากและมันแทบไม่กวนใจผมเลย

ผมก็จะพยายามรักษาสภาพร่างกายของผมไว้ และฝึกฝนต่อเพื่อตีลูกกอล์ฟให้ไกลยิ่งขึ้น ควบคู่กับการรักษานี้ต่อไปครับ

Mr. Goma

นักกอล์ฟอาชีพ

คุณหมอและทีมของเขาได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร ซึ่งคุณจะรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณก้าวเข้ามาในคลีนิกนี้ เมื่อคุณเล่าเรื่องราวของอาการปวดให้คุณหมอฟัง คุณหมอจะรับฟังคุณอย่างตั้งใจและพยายามทำความเข้าใจในแต่ละจุดของอาการปวดก่อนที่เขาจะเริ่มวางแผนการรักษา ผมมีความรู้สึกที่อยากจะร่วมมือกับเขามากกว่าที่จะต่อต้านการรักษาจากเขา และผมยังมีความเข้าใจในอาการของผมมากขึ้น คุณหมอใช้เวลาเพื่อตอบคำถามข้อสงสัยของผมอย่างละเอียด ซึ่งนั่นทำให้ผมรู้สึกพึงพอใจอย่างมาก

การนวดกดจุดรักษาโดยการกดลงไปในกล้ามเนื้อชั้นลึกๆ อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บ แต่ผมสามารถบอกได้ว่า นั่นคือวิธีที่ดีสำหรับการทำให้กล้ามเนื้อคลายลงได้ โดยผมนั้นมีอาการกล้ามเนื้อหลังแข็งตึง และมีอาการปวดมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งภายหลังการรักษาเพียง 10 ครั้ง ก็ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าอาการเหล่านั้นดีขึ้นเป็นอย่างมาก

สำหรับอาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงแข็งเกร็ง เพน อะเวย์ คลีนิก เป็นที่ๆ คุณควรไป

ขอบคุณ

Luthar

โมเดล

ผมได้รับการรักษาที่ เพนอะเวย์คลีนิก ด้วยสองเหตุผลหลักๆ คือ ความเป็นมืออาชีพและความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ขณะนี้ผมก็ได้ทำการรักษาที่นี่แล้วหลายครั้ง ซึ่งผมก็คงจะไม่พึงพอใจมากไปกว่านี้ ด้วยระดับความเป็นมืออาชีพของพนักงานแต่ละคน และความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างมาก ผมรู้สึกได้ว่าผมได้รับการดูแลอย่างดีและสามารถไว้วางใจพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผมขอแนะนำให้ทุกคนที่มีอาการปวดหรืออาการร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปวด มารับการรักษาจากพวกเขา คุณจะรู้สึกดีที่ได้ทำเช่นนั้น พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้อย่างแท้จริงในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ

ขอให้ทุกคนสุขภาพดี

โค้ช โทนี่

ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อลินดา มาจากประเทศเยอรมนี และทำงานเป็นนางแบบอิสระอยู่ในประเทศไทยนี้ ดิฉันรู้จัก เพน อะเวย์ คลินิก นี้ด้วยงานนางแบบนี่ล่ะ ดิฉันมีอาการปวดหลังมาเป็นเวลานานเพราะด้วยงานที่ดิฉันทำก่อนหน้าที่จะมาเป็นนางแบบอิสระนี้ ดังนั้น ฉันจึงถือโอกาสเข้ารับการรักษาที่นี่ และมันทำให้ฉันรู้สึกดีมาก ดิฉันรู้สึกว่าอาการปวดดีขึ้นแทบจะหายไปเลย และสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พนักงานของคลินิกก็มีอัธยาศัยดี มีระเบียบมารยาท และมีความเป็นมืออาชีพมาก ซึ่งมันทำให้ฉันประทับใจสุด ๆ นอกจากนี้ดิฉันยังชอบในการที่พวกเขาใช้เวลาใส่ใจในรายละเอียดการรักษาของคนไข้แต่ละคนตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยการรักษา ตลอดจนให้คำแนะนำหลังการรักษา ซึ่งมันช่วยฉันได้มาก มันทำให้อาการปวดของฉันหายแทบจะเหมือนไม่มีอาการปวด เพราะฉะนั้นฉันจึงสามารถพูดแนะนำคนอื่นได้ว่าให้มารับการรักษาที่ เพน อะเวย์ คลินิก นี้หากมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ฉันเคยมีอาการปวดหลังช่วงล่าง เข่า หัวไหล่ และอาการเหล่านี้ดีขึ้นมาก ตอนนี้ฉันยังคงรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมันทำให้ฉันรู้สึกดีมาก ๆ

Linda Klement

ให้เราช่วยทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้น ทำการนัดเลยวันนี้

Pain Away LINE Account
Book Appointment