ครอบครัว Pain Away

ตั้งแต่เราเปิดให้บริการ เราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ที่คลินิกของเรา ท่านจะได้รับการรักษาจากนักบำบัด แพทย์ทางเลือกที่ดี และแน่นอนว่าคุณคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเช่นกัน

สิมิลันเป็นนักกายภาพบำบัดที่เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
หลังจากนั้นเธอได้ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัด
ซึ่งทำให้เธอมีประสบการณ์จากการรักษาคนไข้ในรูปแบบต่างๆ
ทั้งการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการนวดคลายกล้ามเนื้อ
เธอพร้อมจะรักษาคนไข้อย่างสุดฝีมือจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอมี
รวมถึงความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทางคลินิก: การฟื้นฟูสมรรถภาพ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
การขยับข้อต่อเพื่อลดอาการติด ออกกำลังกายเพื่อการรักษา นวดรักษา
นวดสปอร์ต ตลอดจนโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ
กภ.สิมิลัน อินสว่าง

PT

สำนักวิชาการบูรณาการทางการแพทย์ สาขาวิชา แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เธอมีประสบการณ์ในการทำงานใน สหคลินิก 2 ปี เธอจึงมีทักษะและเทคนิคในการนวด รักษากลุ่มอาการกล้ามเนื้อ รวมถึงการกดนวดกล้ามเนื้อชั้นลึกและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมด้วย นอกจากนี้เธอยังเป็นคนใจเย็นและมีการวางแผนการรักษาให้กับคนไข้แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม แม้เธอจะตัวเล็กแต่เธอสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างไม่มีปัญหาสำนักวิชาแพทย์ทางเลือก สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์ทางคลินิก: การรักษาและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่างไปจนถึงสะโพก การให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่คนไข้แต่ละคน

ความสามารถด้านภาษา : ไทย อังกฤษ บาฮาซ่า

พท.ป. ร็อยยาน ดอเลาะหะวอ

ATTM.D.

สำนักวิชาการบูรณาการทางการแพทย์ สาขาวิชา แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขามีความมุ่งมั่นตัังใจที่จะรักษาคนไข้ เขามีทักษะและเทคนิคในการนวด รักษากลุ่มอาการกล้ามเนื้อ รวมถึงการกดนวดกล้ามเนื้อชั้นลึกและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมด้วย นอกจากนี้เขายังเป็นคนใจเย็นและมีการวางแผนการรักษาให้กับคนไข้แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

สำนักวิชาการบูรณาการทางการแพทย์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประสบการณ์ทางคลินิก: การรักษาและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่างไปจนถึงสะโพก การให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่คนไข้แต่ละคน

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ,ญี่ปุ่น

พท.ป. ชิน คำเครื่อง

ATTM.D.

ครีม กภ.สิริลักษณ์ อินเหยี่ยว จบการศึกษาสาขากายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องด้วยที่เธอมีประสบการณ์มากมายในการรักษาคนไข้กลุ่มอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด กลุ่มอาการปวดจากความชราภาพ และอาการปวดจากเนื้อเยื่อแผลเป็นหลังอุบัติเหตุ ทำให้เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาแบบกายภาพเพื่อการฟื้นฟู และด้วยการที่เธอเคยมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องผ่านระบบการฟื้นฟูบำบัดที่เข้มงวดจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เธอเข้าใจและรู้ว่าต้องวางแผนการรักษาอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบชีวิตส่วนตัวของคนไข้และยังสามารถตอบรับสิ่งที่คนไข้ต้องการได้

ประสบการณ์ทางคลินิก: อาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด กลุ่มอาการปวดจากความชราภาพ อาการปวดจากเนื้อเยื่อแผลเป็นหลังอุบัติเหตุ ออฟฟิศซินโดรม กลุ่มอาการข้อติดด้วยการขยับข้อต่อ การนวดบำบัด การออกกำลังกายเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเพื่อการฟื้นฟูหลังการบาดเจ็บ

ความสามารถด้านภาษา: ไทย อังกฤษ

กภ. สิริลักษณ์ อินเหยี่ยว (ครีม)

P.T.

ด้วยความตั้งมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำให้คุณหมอตั้งใจและใส่ใจการรักษาผู้ป่วยทุกคน

อย่างเต็มที่ ประสบการณ์การรักษามามากกว่า 2 ปีทำให้สามารถวินิจฉัยอาการ หาสาเหตุอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งทักษะความสามารถของการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก และยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ป่วย ทำให้ลดระยะเวลาการรักษา แต่ไม่ลดประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดังเดิมโดยไม่มีอาการเจ็บซ้ำกลับมา นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องท่ากายบริหารเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำกลับไปทำที่บ้าน เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ

พนิดา ตั้งปิยนันท์

ATTM.D.

จบการศึกษาสาขาแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ณ ประเทศจีน ด้วยทุนการศึกษาเต็มจำนวน ของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ตลอดการศึกษา 5 ปี

ทำให้เธอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านภาษาและการรักษาคนไข้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการนวดคลายกล้ามเนื้อ การฝังเข็มแบบดั้งเดิมจากประเทศจีน การครอบแก้ว รวมไปถึงสามารถให้คำปรึกษาเรื่องยาจีน

เธอพร้อมจะรักษาคนไข้อย่างสุดฝีมือจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอมี รวมไปถึงความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ทางคลินิก: การนวดรักษา ฝังเข็มแบบ DRY NEEDLING และ ACUPUNCTURE รวมไปถึงการ CUPPING

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ,จีน พจ.ศมรัศมิ์ ชาญนนทวัฒน์ TCM

พจ.ศมรัศมิ์ ชาญนนทวัฒน์ (คุณหมอใหม่)

CM

จบการศึกษาสาขากายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

เธอมีประสบการณ์การรักษาด้านกายภาพบำบัดในคนไข้ที่มีกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด ไหล่ติด และอื่นๆ ทำให้เธอมีความรู้และวิธีการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำที่จะช่วยรักษาและฟื้นฟูอาการป่วยของคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเธอยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาคนไข้โดยไม่ต้องพึ่งยารักษาอีกด้วย

ประสบการณ์ทางคลินิก: รักษากลุ่มอาการข้อติดด้วยการขยับข้อต่อออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้อและกระดูก การออกกำลังเพื่อการรักษาและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ความสามารถด้านภาษา: ไทย อังกฤษ

เนย กภ.กนกศรี มิ่งมิตร

P.T.

จบการศึกษาแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ประเทศจีน

เธอคือแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญในการรักษาคนไข้กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด ออฟฟิศซินโดรม ไหล่ติด โรคนอนไม่หลับ กลุ่มอาการก่อนเป็นประจำเดือน (Premenstrual syndrome/PMS) อาการวิตกกังวล และโรคลำไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome (IBS) โดยใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝังเข็มแบบศาสตร์แผนจีน(ACUPUNCTURE) การฝังเข็มแบบอิงหลักกายวิภาคศาสตร์และแผนตะวันตก (DRY NEEDLING) การครอบแก้ว(CUPPING)แบบอิงระบบกล้ามเนื้อและกระดูก รวมถึงการนวดบำบัด 

เธอมีมุมมองในด้านของสุขภาพที่ไม่ได้หมายถึงแค่ความแข็งแรงทางด้านร่างกายแต่ยังรวมถึงสภาวะจิตใจที่มั่นคง ซึ่งเธอจึงทุ่มเทในการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของคนไข้ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการให้การคำแนะนำและแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม

ประสบการณ์ทางคลินิก: การฝังเข็มแบบศาสตร์แผนจีน(ACUPUNCTURE) การฝังเข็มแบบอิงหลักกายวิภาคศาสตร์และแผนตะวันตก (DRY NEEDLING) การครอบแก้ว(CUPPING)ในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การนวดบำบัด

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ,จีน

พจ. ฆนกาญจน์ งามสวัสดิ์กุล (หมอใบเฟิร์น)

CM.D

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลทางการแพทย์อย่างเป็นประจำ ถือคติว่า

คนไข้ต้องได้รับการรักษาดีที่สุด

นพ. นวพล คงแก้ว

MD.

จบการศึกษาแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินประเทศจีน

เธอมีประสบการณ์มากมายจากการรักษาคนไข้ เช่น การฝังเข็มดั้งเดิมจากประเทศจีน เทคนิคการ Dry needling โดยอิงจากกายวิภาคศาสตร์ฝั่งตะวันตก รวมไปถึงการครอบแก้ว เธอพร้อมจะรักษาคนไข้ด้วยความตั้งใจและด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอมีเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาคนไข้ให้ตรงจุด โดยหวังให้คนไข้หายป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประสบการณ์ทางคลินิก: การนวดรักษา ฝังเข็มแบบ DRY NEEDLING และ ACUPUNCTURE รวมไปถึงการ CUPPING ในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ,จีน พจ.นัฐนรี เอกมนสิการ TCM

พจ.นัฐนรี เอกมนสิการ (หมอเบนซ์)

CM.D

จบการศึกษาแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินประเทศจีน

เธอมีประสบการณ์มากมายจากการรักษาคนไข้ เช่น การฝังเข็มดั้งเดิมจากประเทศจีน เทคนิคการ Dry needling โดยอิงจากกายวิภาคศาสตร์ฝั่งตะวันตก รวมไปถึงการครอบแก้ว เธอพร้อมจะรักษาคนไข้ด้วยความตั้งใจและด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอมีเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาคนไข้ให้ตรงจุด โดยหวังให้คนไข้หายป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประสบการณ์ทางคลินิก: การนวดรักษา ฝังเข็มแบบ DRY NEEDLING และ ACUPUNCTURE รวมไปถึงการ CUPPING ในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ความสามารถด้านภาษา: ไทย, อังกฤษ,จีน

พจ.ณัฐวรา ใจสบาย TCM

พจ.ณัฐวรา ใจสบาย (หมอโดนัท)

CM.D

ปูม กภ.ชลันธร น้อยนิตย์ จบการศึกษาสาขากายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากที่เขามีประสบการณ์มากมายในฐานะนักกีฬายกน้ำหนักแบบพาวเวอร์ลิฟติ้ง ทำให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษาด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลาง ซึ่งช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บในอนาคตได้โดยการปรับบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ถูกต้อง อีกทั้งเขายังจัดแผนการรักษาควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย รวมถึงคำแนะนำต่างๆที่เหมาะกับคนไข้แต่คนได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ทางคลินิก: รักษากลุ่มอาการบาดเจ็บจากกีฬา ออฟฟิศซินโดรม กลุ่มอาการข้อติดด้วยการขยับข้อต่อ กลุ่มอาการปวดจากกล้ามเนื้อและกระดูก การนวดบำบัด การออกกำลังกายเพื่อการรักษาและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลาง

ความสามารถด้านภาษา: ไทย อังกฤษ

กภ.ชลันธร น้อยนิตย์ (ปูม)

P.T.

มีทักษะการตรวจร่างกายควบคู่ไปกับการอธิบายลักษณะสรีระร่างกายของคนไข้

แต่ละคน รวมไปถึงการรักษาคนไข้ อย่างเอาใจใส่ด้วยทักษะการกดนวดคลายกล้ามนื้อชั้นลึกและจุดกดเจ็บ (trigger point)นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำและการออกกำลังกายที่เหมาะสมได้อีกด้วย

ประสบการณ์ทางคลินิก : การนวดรักษาอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดข้อต่อสะโพก

อาการปวดร้าวลงขา ปวดเข่าหรือศอก กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

โรคไหล่ติดและอาการปวดศีรษะไมเกรน

แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสามารถด้านภาษา : ไทย , อังกฤษ

พท.ป. เจษฎา ผุดลาภ

ATTM.D.

แนน กภ.ศศิวิมล บรรจงเวทภัทร จบการศึกษาสาขากายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เธอมีประสบการณ์การรักษาด้านกายภาพบำบัดในคนไข้ที่มีกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด ไหล่ติด และอื่นๆ ทำให้เธอมีความรู้และวิธีการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำที่จะช่วยรักษาและฟื้นฟูอาการป่วยของคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเธอยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาคนไข้โดยไม่ต้องพึ่งยารักษาอีกด้วย

ประสบการณ์ทางคลินิก: รักษากลุ่มอาการข้อติดด้วยการขยับข้อต่อออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้อและกระดูก การออกกำลังเพื่อการรักษาและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ความสามารถด้านภาษา: ไทย อังกฤษ

แนน กภ.ศศิวิมล บรรจงเวทภัทร

P.T.

พีท กภ.ณัฐวัฒน์ เพ็งคุ้ม จบการศึกษาสาขากายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องด้วยที่เขามีงานอดิเรกคือกีฬายกน้ำหนักและศึกษาด้านชีวสุขภาพ ทำให้เขามีความแม่นยำในการตรวจและวินิจฉัยโรคกลุ่มอาการบาดเจ็บจากกีฬา กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกและกลุ่มอาการข้อติดด้วยการขยับข้อต่อ นอกจากนี้ บุคลิกที่อ่อนโยนและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมสุขภาพที่ดีโดยการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจหาสาเหตุของอาการเจ็บปวดในการรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและหลักการออกำลังกายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคนไข้

ประสบการณ์ทางคลินิก: รักษากลุ่มอาการบาดเจ็บจากกีฬา กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก กลุ่มอาการข้อติดด้วยการขยับข้อต่อ การนวดบำบัด การออกกำลังกายเพื่อการรักษาและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลาง

ความสามารถด้านภาษา: ไทย อังกฤษ

กภ.ณัฐวัฒน์ เพ็งคุ้ม (พีท)

P.T.

ผู้เข้ารับการรักษาที่พึงพอใจของเรา

สวัสดีครับ ผมชื่อโกมะ ผมเป็นโปรกอล์ฟ ผมได้มาที่ เพน อะเวย์ คลินิก เพื่อรักษาสภาพความสมดุลของร่างกายและกล้ามเนื้อ ในตอนนี้ผมกำลังพยายามที่จะตีลูกกอล์ฟให้ไกลขึ้น เพราะฉะนั้นผมต้องทำออกกำลังกายฝึกฝนกล้ามเนื้ออย่างมาก โดยปกติหลังการออกกำลังกาย ผมจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วทั้งตัว และสามารถบาดเจ็บได้ง่าย แต่หลังจากที่ผมมารักษาที่คลินิกนี้แล้ว อาการปวดของผมก็ลดลงอย่างมากและมันแทบไม่กวนใจผมเลย

ผมก็จะพยายามรักษาสภาพร่างกายของผมไว้ และฝึกฝนต่อเพื่อตีลูกกอล์ฟให้ไกลยิ่งขึ้น ควบคู่กับการรักษานี้ต่อไปครับ

Mr. Goma

นักกอล์ฟอาชีพ

คุณหมอและทีมของเขาได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร ซึ่งคุณจะรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณก้าวเข้ามาในคลีนิกนี้ เมื่อคุณเล่าเรื่องราวของอาการปวดให้คุณหมอฟัง คุณหมอจะรับฟังคุณอย่างตั้งใจและพยายามทำความเข้าใจในแต่ละจุดของอาการปวดก่อนที่เขาจะเริ่มวางแผนการรักษา ผมมีความรู้สึกที่อยากจะร่วมมือกับเขามากกว่าที่จะต่อต้านการรักษาจากเขา และผมยังมีความเข้าใจในอาการของผมมากขึ้น คุณหมอใช้เวลาเพื่อตอบคำถามข้อสงสัยของผมอย่างละเอียด ซึ่งนั่นทำให้ผมรู้สึกพึงพอใจอย่างมาก

การนวดกดจุดรักษาโดยการกดลงไปในกล้ามเนื้อชั้นลึกๆ อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บ แต่ผมสามารถบอกได้ว่า นั่นคือวิธีที่ดีสำหรับการทำให้กล้ามเนื้อคลายลงได้ โดยผมนั้นมีอาการกล้ามเนื้อหลังแข็งตึง และมีอาการปวดมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งภายหลังการรักษาเพียง 10 ครั้ง ก็ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าอาการเหล่านั้นดีขึ้นเป็นอย่างมาก

สำหรับอาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงแข็งเกร็ง เพน อะเวย์ คลีนิก เป็นที่ๆ คุณควรไป

ขอบคุณ

Luthar

โมเดล

ผมได้รับการรักษาที่ เพนอะเวย์คลีนิก ด้วยสองเหตุผลหลักๆ คือ ความเป็นมืออาชีพและความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ขณะนี้ผมก็ได้ทำการรักษาที่นี่แล้วหลายครั้ง ซึ่งผมก็คงจะไม่พึงพอใจมากไปกว่านี้ ด้วยระดับความเป็นมืออาชีพของพนักงานแต่ละคน และความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างมาก ผมรู้สึกได้ว่าผมได้รับการดูแลอย่างดีและสามารถไว้วางใจพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผมขอแนะนำให้ทุกคนที่มีอาการปวดหรืออาการร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปวด มารับการรักษาจากพวกเขา คุณจะรู้สึกดีที่ได้ทำเช่นนั้น พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้อย่างแท้จริงในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ

ขอให้ทุกคนสุขภาพดี

โค้ช โทนี่

ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อลินดา มาจากประเทศเยอรมนี และทำงานเป็นนางแบบอิสระอยู่ในประเทศไทยนี้ ดิฉันรู้จัก เพน อะเวย์ คลินิก นี้ด้วยงานนางแบบนี่ล่ะ ดิฉันมีอาการปวดหลังมาเป็นเวลานานเพราะด้วยงานที่ดิฉันทำก่อนหน้าที่จะมาเป็นนางแบบอิสระนี้ ดังนั้น ฉันจึงถือโอกาสเข้ารับการรักษาที่นี่ และมันทำให้ฉันรู้สึกดีมาก ดิฉันรู้สึกว่าอาการปวดดีขึ้นแทบจะหายไปเลย และสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พนักงานของคลินิกก็มีอัธยาศัยดี มีระเบียบมารยาท และมีความเป็นมืออาชีพมาก ซึ่งมันทำให้ฉันประทับใจสุด ๆ นอกจากนี้ดิฉันยังชอบในการที่พวกเขาใช้เวลาใส่ใจในรายละเอียดการรักษาของคนไข้แต่ละคนตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยการรักษา ตลอดจนให้คำแนะนำหลังการรักษา ซึ่งมันช่วยฉันได้มาก มันทำให้อาการปวดของฉันหายแทบจะเหมือนไม่มีอาการปวด เพราะฉะนั้นฉันจึงสามารถพูดแนะนำคนอื่นได้ว่าให้มารับการรักษาที่ เพน อะเวย์ คลินิก นี้หากมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ฉันเคยมีอาการปวดหลังช่วงล่าง เข่า หัวไหล่ และอาการเหล่านี้ดีขึ้นมาก ตอนนี้ฉันยังคงรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมันทำให้ฉันรู้สึกดีมาก ๆ

Linda Klement

ให้เราช่วยทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้น ทำการนัดเลยวันนี้

Pain Away LINE Account
Book Appointment